Şart Deyimleri

Aşağıdaki ifadeler şartlara bağlıdır.

If...Then...Else Deyimi

Sadece eğer verilen bir durum True ise çalıştırmak istediğiniz bir veya daha fazla durum bloğu tanımlar.

Select...Case İfadesi

Bir ifadenin değerine bağlı olarak bir veya daha fazla ifade blokları tanımlar.

IIf İfadesi

Hesaplanan ifadenin mantıksal değerine bağlı olarak olası iki fonksiyon sonucundan birini döndürür.