Program Çalışmasını Kontrol

Takip eden deyim programın çalışmasını kontrol eder.

Bir program genelde ilk kod satırından son kod satırına kadar çalışır. Aynı zamanda program içerisindeki belli altyöntem belli durumlara göre çalıştırabilir veya altyöntem veya fonksiyon içerisindeki program bölümlerini tekrar edebilirsiniz. Gerekli olduğu kadar program kısımlarını döngü kullanarak veya belli bir durum karşılanana kadar tekrarlayabilirsiniz. Bu tür kontrol durumları Durum, Döngü veya Sıçrama deyimi olarak sınıflandırılır.

Şart Deyimleri

Aşağıdaki ifadeler şartlara bağlıdır.

Döngüler

Aşağıdaki deyimler döngüler çalıştırırlar.

Sıçramalar

Aşağıdaki ifadeler sıçramaları çalıştırır.

Diğer Deyimler

Burada diğer kategorilerde bulunmayan ifadeler açıklanmıştır.