Tamsayılar

Aşağıdaki fonksiyonlar değerleri tam sayılara yuvarlar.

Fix Fonksiyonu

Sayının kesirli kısmını çıkararak sayısal ifadedenin tam sayı değerini döndürür.

Int Fonksiyonu

Bir sayının tamsayı kısmını döndürür.