"^" Operatörü

Bir sayının bir kuvvetini alır

Sözdizimi:

Sonuç = İfade ^ Kuvvet

Parametreler:

Sonuç: Sayının kuvveti alındığında sonucu içeren bir sayısal ifade.

İfade: Kuvvetini almak istediğiniz sayısal değer.

Kuvvet: İfadenin kuvvetini almak istediğiniz değer.

Örnek:

Sub Example

    Print ( 12.345 ^ 23 )

    Print Exp ( 23 * Log( 12.345 ) ) ' Logaritma olarak arttırır

End Sub