"/" Operatörü

İki değeri böler.

Sözdizimi:

Sonuç = İfade1 / İfade2

Parametreler:

Sonuç: Bölümün sonucunu içeren herahngi sayısal değer.

İfade1, İfade2: Bölmek istediğiniz herhangi sayısal ifade.

Örnek:

Sub ExampleDivision1

    Print 5 / 5

End Sub

 

Sub ExampleDivision2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 / iValue2

End Sub