"+" Operatörü

İki ifadeyi toplar ya da birleştirir.

Sözdizimi:

Sonuç = İfade1 + İfade2

Parametreler:

Sonuç: Toplamanın sonucunu içeren herhangi sayısal ifade.

İfade1, İfade2: Toplamak veya birleştirmek istediğiniz sayısal ifadeler.

Örnek:

Sub ExampleAddition1

    Print 5 + 5

End Sub

 

Sub ExampleAddition2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 + iValue2

End Sub