"*" Operatörü

İki değeri çarpar.

Sözdizimi:

Result = Expression1 * Expression2

Parametreler:

Result: Çarpımın değerini tutan herhangi sayısal ifade.

Expression1, Expression2: Çarpmak istediğinin herhangi sayısal ifade.

Örnek:

Sub ExampleMultiplication1

    Print 5 * 5

End Sub

 

Sub ExampleMultiplication2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 * iValue2

End Sub