"-" Operatörü

İki değeri çıkarır.

Sözdizimi:

Result = Expression1 - Expression2

Parametreler:

Sonuç: Çıkarma sonucu içeren herhangi bir sayısal ifade.

İfade1, İfade2: Çıkarmak istediğiniz herhangi sayısal ifadeler.

Örnek:

Sub ExampleSubtraction1

    Print 5 - 5

End Sub

 

Sub ExampleSubtraction2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 - iValue2

End Sub