Matematiksel Operatörler

Aşağıdaki matematiksel operatörler LibreOffice Basic'te desteklenmektedir.

Bu bölüm bir program içinde hesaplamalar için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm matematiksel operatörlerin bir kısa özetini sunar.

"-" Operatörü

İki değeri çıkarır.

"*" Operatörü

İki değeri çarpar.

"+" Operatörü

İki ifadeyi toplar ya da birleştirir.

"/" Operatörü

İki değeri böler.

"^" Operatörü

Bir sayının bir kuvvetini alır

Mod Operatörü

Bir bölme işleminin tamsayı kalanını döndürür.