XOR Operatörü

İki ifadenin Xor birleşimini gerçekleştirir.

Sözdizimi:

Sonuç = İfade1 YADA İfade2

Parametreler:

Sonuç: Kombinasyonun sonucunu içeren bir sayısal ifade.

İfade1, İfade2: Birleştirmek istediğiniz sayısal ifadeler.

Mantıksal Özel-Veya ile birleşmiş iki İkilik ifade saedec her iki ifade de birbirinden farklı ise Doğru döndürür.

Bit düzeyinde Özel-Veya bağlacı, eğer karşılık gelen bit iki ifadeden birinde atandıysa bir bit döndürür.

Örnek:

Sub ExampleXOR

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

  vOut = vA > vB XOR vB > vC ' 0 değerini döndürür

  vOut = vB > vA XOR vB > vC ' -1 değerini döndürür

  vOut = vA > vB XOR vB > vD ' -1 değerini döndürür

  vOut = (vB > vD XOR vB > vA) ' 0 değerini döndürür

  vOut = vB XOR vA ' 2 değerini döndürür

End Sub