Değil Operatörü

Bit değelerinin tersini alarak ifadenin negatifini yapar.

Sözdizimi:

Sonuç = İfadenin Değili

Parametreler:

Sonuç: Negatif alma işleminin sonucunu içeren herhangi sayısal değişken.

İfade: Dönüştürmek istediğiniz herhangi bir karakter dizisi.

İkilik bir ifadenin negatifi alındığında, Doğru değeri Yanlış olarak değişir ve Yanlış değeri de Doğru.

Bit düzeyindeki bir negatif almada her bir bit tersine çevrilir.

Örnek:

Sub ExampleNot

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

    vOut = Not vA REM -11 Döndürür

    vOut = Not(vC > vD) REM -1 Döndürür

    vOut = Not(vB > vA) REM -1 Döndürür

    vOut = Not(vA > vB) REM 0 Döndürür

End Sub