VE Operatörü

İki ifadeyi mantıksal olarak birleştirir.

Sözdizimi:

Result = Expression1 And Expression2

Parametreler:

Sonuç: Katışımın sonucunu kaydeden herhangi bir sayısal değişkendir.

İfade1, İfade2: Birleştirmek istediğiniz herhangi ifadelerdir.

Mantıksal ifadeler sadece iki ifadenin de Doğru olması durumunda Doğru döndüren AND ile birleştirilirler.

Doğru AND Doğru Doğru döndürür, diğer tüm durumlarda Yanlış döndürülür.

AND işleci ayrıca, iki sayıdal ifadedeki özdeş pozisyonda bulunan bitlerin bitsel olarak karşılaştırmasını yapar.

Örnek:

Sub ExampleAnd

Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant

Dim vVarOut As Variant

  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null

  vVarOut = A > B And B > C ' -1 değerini döndürür

  vVarOut = B > A And B > C ' 0 döndürür

  vVarOut = A > B And B > D ' 0 değerini döndürür

  vVarOut = (B > D And B > A) ' 0 değerini döndürür

  vVarOut = B And A ' iki bağımsız değişkenin bit tabanlı And kombinasyonundan dolayı 8 döndürür

End Sub