Zamanlayıcı İfadesi

Gece yarısından sonra geçen süreyi saniye cinsinden döndürür.

Not Simgesi

Zamanlama fonksiyonunu çağırmak için önce bir değişken tanımlamalısınız ve "Büyük " veri tipine atamalısınız, aksi halde bir Tarih değer döner.


Sözdizimi:

Timer

Dönen değer:

Tarih

Örnek:

Sub ExampleTimer

Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long

  lSec = Timer

  MsgBox lSec,0,"Gece yarısından itibaren saniyeler"

  lMin = lSec / 60

  lSec = lSec Mod 60

  lHour = lMin / 60

  lMin = lMin Mod 60

  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2) ,0,"Şu anki zaman"

End Sub