Zaman İfadesi

Bu fonksiyon mevcut sistem zamanını "HH:MM:SS" biçiminde karakter dizisi olarak döndürür.

Sözdizimi:

Time

Parametreler:

Metin: Yeni zamanı "HH:MM:SS" biçiminde belirten herhangi karakter dizisi ifadesi.

Örnek:

Sub ExampleTime

    MsgBox Time,0,"Şu anki zaman"

End Sub