Tarih İfadesi

Mevcut sistem tarihini karakter dizisi olarak döndürür veya tarihi sıfırlar. Tarih biçimi yerel sistem ayarlarınıza bağlıdır.

Sözdizimi:

Date ; Date = Metin As String

Parametreler:

Metin: Sadece sistem zamanını sıfırlamak için gereklidir. Bu durumda karakter dizisi ifadesi yerel ayarlarınızdaki tarih biçimine karşılık gelmelidir.

Örnek:

Sub ExampleDate

    MsgBox "Tarih " & Date

End Sub