CDateFromUnoDateTime Fonksiyonu

Bir UNO com.sun.star.util.DateTime yapısını bir Date değerine dönüştürür.

Sözdizimi:

CDateFromUnoDateTime(aDateTime)

Dönen değer:

Tarih

Parametreler:

aDateTime: Döüştürülecek TarihZaman

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

Sub ExampleCDateFromUnoDateTime

    MsgBox(CDateFromUnoDateTime(aDatabaseRow.getTimestamp(3)))

End Sub