CDateFromUnoDate Fonksiyonu

Bir UNO com.sun.star.util.Date yapısını bir tarih değerine dönüştürür.

Sözdizimi:

CDateFromUnoDate(aDate)

Dönen değer:

Tarih

Parametreler:

aDate: Dönüştürülecek tarih

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

Sub ExampleCDateFromUnoDate

    MsgBox(CDateFromUnoDate(aDatabaseRow.getDate(3)))

    MsgBox(CDateFromUnoDate(aDateControl.Date))

End Sub