CDateToUnoDate Fonksiyonu

Tarihi bir UNO com.sun.star.util.Date yapısı olarak döndürür.

Sözdizimi:

CDateToUnoDate(aDate)

Dönen değer:

com.sun.star.util.Date

Parametreler:

aDate: Dönüştürülecek tarih

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

Sub ExampleCDateToUnoDate

    aDatabaseRow.updateDate(3, CDateToUnoDate(Now))

    aDateControl.Date = CDateToUnoDate(Now)

End Sub