Yıl Fonksiyonu

DateSerial veya DateValue fonksiyonu tarafından üretilen seri tarih sayısının yılını döndürür.

Sözdizimi:

Year (Sayı)

Dönen değer:

Tamsayı

Parametreler:

Sayı: Yılı hesaplamak için kullanılan seri tarih numarasını içeren sayısal ifade.

Bu fonksiyon DateSerial fonksiyonunun tersidir ve seri tarihin yılını döndürür. Örneğin, ifade:

Print Year(DateSerial(1994, 12, 20))

1994 değerini döndürür.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

Sub ExampleYear

    MsgBox "" & Year(Now) ,64,"Geçerli yıl"

End Sub