DateValue Fonksiyonu

Bir tarih dizisinden bir tarih değeri döndürür. Tarih dizisi tek bir sayısal değer içinde tam bir tarihtir. Ayrıca iki tarih arasındaki farkı belirlemek için de bu seri numarasını kullanabilirsiniz.

Sözdizimi:

DateValue [(date)]

Dönen değer:

Tarih

Parametreler:

Tarih: Hesaplamak istediğiniz tarihi içeren karakter dizisi. Yıllar, aylar ve günleri ayrı sayısal değerler olarak geçiren DateSerial işlevinin aksine, DateValue işlevi, tarih dizesindeki yerel ayarı (Araçlar - Seçenekler - Dil Ayarları - Diller alanına bakın) ya da ISO tarih biçimi için tanımlanan tarih kabul desenlerinden birine uymasını ister (geçici olarak tireli ISO biçimi, örneğin "2012-12-31" kabul edilir).

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

Sub ExampleDateValue

    MsgBox DateValue("12/02/2011")

End Sub