DateSerial Fonksiyonu

Belirtilen yıl, ay ve gün için bir Tarih değeri döndürür.

Sözdizimi:

DateSerial (yıl, ay, gün)

Dönen değer:

Tarih

Parametreler:

Year: Bir yıl belirten tamsayı ifade. 0 ve 99 arasındaki her değer 1900-1999 yılları olarak yorumlanır. Bu yıl aralığının dışındaki herhangi yıllar için, bütün 4 rakamı girmelisiniz.

Month: Belirtilen yılın ayını belirten tamsayı ifade. Kabul aralığı 1-12 arasındadır.

Day: Belirtilen ayın gününü belirten tamsayı ifade. Kabul aralığı 1-31 arasındadır. 31 günden daha kısa bir ay için var olmayan bir gün girdiğinizde hata döndürmez.

DateSerial fonksiyonu 30 Aralık 1899 ve verilen tarih arasındaki gün sayısını döndürür. Bu fonksiyonu iki tarih arasındaki farkı hesaplamak için kullanabilirsiniz.

DateSerial fonksiyonu VarType 7 (Date) ile Variant veri tipi döndürür. Dahili olarak, bu değer Double değer olarak saklanır ki verilen tarih 1.1.1900 ise dönüş değeri 2'dir. Eksi değerler 30 Aralık 1899 (dahil değil)'dan önceki tarihlere denk gelir.

Eğer bir tarih, kabul aralığının dışına den gelecek şekilde tanmlanmışsa, LibreOffice Basic bir hata mesajı döndürür.

DateValue fonksiyonunu tarihi içeren bir karakter dizisi olarak tanımlarken, DateSerial fonksiyonu her bir parametreyi (year, month, day) ayrı sayısal değer olarak değerlendirir.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

Sub ExampleDateSerial

Dim lDate As Long

Dim sDate As String

    lDate = DateSerial(1964, 4, 9)

    sDate = DateSerial(1964, 4, 9)

    msgbox lDate REM 23476 döndürür

    msgbox sDate REM 04/09/1964 döndürür

End Sub