İsim İfadesi

Varolan bir dosya ya da dizini yeniden adlandırır.

Sözdizimi:

Name OldName As String As NewName As String

Parametreler:

OldName, NewName: Yolu da içerecek şekilde dosya ismini belirten herhangi bir karakter dizisi. Ayrıca URL notation kullanabilirsiniz.

Örnek:

Sub ExampleReName

On Error GoTo Error

FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"

Name "c:\temp\autoexec.sav" As "c:\temp\autoexec.bat"

End

Error:

If err = 58 Then

    MsgBox "Dosya mevcut "

End If

End

End Sub