FileAttr Fonksiyonu

Open deyimi ile açılmış bir dosyanın erişim kipini veya dosya erişim numarasını döndürür. Dosya erişim numarası işletim sistemine bağlıdır (OSH = İşletim Sistemi İşleci)

Not Simgesi

Eğer 32-Bit işletim sistemi kullanıyorsanız, FileAttr fonksiyonunu dosya erişim numarasını belirlemek için kullanamazsınız.


Ayrıca buna bakın:

Sözdizimi:

FileAttr (DosyaNumarası As Integer, Öznitelik As Integer)

Dönen değer:

Tamsayı

Parametreler:

DosyaNumarası: Aç deyimi ile açılmış dosya numarası.

Öznitelik: Geri döndürme istediğiniz bilgi tütünün sayısal ifadesi. Takip eden değerler mümkündür:

1: FileAttr fonskiyonu dosyanın erişim kipini belirtir.

2: FileAttr fonksiyonu işletim sisteminin dosya erişim numarasını döndürür.

Eğer bir parametre özniteliğik değerini 1 gibi bir değerler belirtirseniz, takip eden geri dönüş değerleri uygulanır:

1 - GİRDİ (girdi için dosya aç)

2 - ÇIKTI (çıktı için dosya aç)

4 - RASTGELE (rastgele erişim için dosya aç)

8 - SONA EKLE (sona eklemek için dosya aç)

32 - İKİLİK (ikilik kipte dosya aç)

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

52 Geçersiz dosya adı veya numarası

Örnek:

Sub ExampleFileAttr

Dim iNumber As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "Bu metnin bir satırıdır"

  MsgBox FileAttr(#iNumber, 1 ),0,"Erişim kipi"

  MsgBox FileAttr(#iNumber, 2 ),0,"Dosya öznitelikleri"

  Close #iNumber

End Sub