ChDir İfadesi

Mevcut dizini ya da sürücüyü değiştirir.

Uyarı Simgesi

Bu deyim şu an belgelendiği gibi çalışmamaktadır. Bu konu ile ilgili daha fazla bilgi için bu bağlantıya gidiniz.


Sözdizimi:

ChDir Text As String

Parametreler:

Metin: Dizin yolunu ya da sürücüyü belirleyen herhangi bir dizilim ifadesi.

Not Simgesi

Yalnız mevcut sürücüyü değiştirmek istiyorsanız, sürücü harfini ve iki nokta işaretini girin.


Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

76 Yol bulunamadı

Örnek:

Sub ExampleChDir

Dim sDir1 As String , sDir2 As String

  sDir1 = "c:\Test"

  sDir2 = "d:\Private"

  ChDir( sDir1 )

  MsgBox CurDir

  ChDir( sDir2 )

  MsgBox CurDir

End Sub