Girdi# İfadesi

Açık sıralı bir dosyadan veri okur.

Sözdizimi:

Input #FileNumber As Integer; var1[, var2[, var3[,...]]]

Parametreler:

FileNumber: Okumak istediğiniz veriyi içeren dosyanın sayısıdır. Dosya INPUT anahtar kelimesi kullanarak Open deyimi ile açılmalıdır.

var: Açılan dosyadan okunan değerleri atadığınız bir sayısal ya da karakter dizisi değişkenidir.

The Input# Deyimi açık dosyadan sayısal değerleri ve karakterleri okur ve veriyi bir ya da daha çok değişkene atar. Sayısal değişken ilk satırbaşına (Asc=13), yeni satıra (Asc=10), boşluk ya da virgüle kadar okunur. Karakter değişkenleri ilk satırbaşın (Asc=13), yeni satıra (Asc=10) ya da virgüle kadar okunur.

Açılmış dosyadaki veri ve veri tipleri "var" parametresine atanan değişkenler ile aynı sırada olmalıdır. Sayısal olmayan değerleri, sayısal bir değişkene atarsanız, "var" a 0 değeri atanır.

Virgülle ayrılmış kayıtlar bir karakter dizisine atanamazlar. Dosyalardaki çift tırnak işaretleri (") de göz ardı edilirler. Eğer bu karakterleri bir dosyadan okumak isterseniz metin dosyasını (sadece yazdırılabilir karakterler içeren dosyalar) satır satır okumak için Line Input# deyimini kullanın.

Bir veri öğesi okunurken dosyanın sonuna ulaşılırsa, bir hata oluşur ve işlem iptal edilir.

Örnek:

Sub ExampleWorkWithAFile

Dim iCount As Integer

Dim sName As String

Dim sValue As Integer

Dim sFileName As String

 

sFileName = "c:\data.txt"

iCount = Freefile

 

' Dosyaya ( Girdi ile birlikte okuyacağımız ) veriyi yaz

Open sFileName For Output As iCount

sName = "Hamburg"

sValue = 200

Write #iCount, sName, sValue

sName = "New York"

sValue = 300

Write #iCount, sName, sValue

sName = "Miami"

sValue = 459

Write #iCount, sName, sValue

Close #iCount

 

iCount = Freefile

' Girdiyi kullanarak veri dosyasını oku

Open sFileName For Input As iCount

Input #iCount; sName, sValue

MsgBox sName & " " & sValue

Input #iCount; sName, sValue

MsgBox sName & " " & sValue

Input #iCount; sName, sValue

MsgBox sName & " " & sValue

Close #iCount

End Sub