Dosya Girdi/Çıktı Fonksiyonları

Al İfadesi

Göreceli bir dosyadan kayıt okur veya ikilik dosyadan bayt sırasını bir değişkene.

Girdi# İfadesi

Açık sıralı bir dosyadan veri okur.

Satır Girdisi # İfadesi

Karakter dizilerini ardışık bir dosydan bir değişkene okur.

Yerleştir İfadesi

Göreceli dosyaya bir kayıt veya ikilik dosyaya bir bayt dizisi yazar.

Yaz İfadesi

Bir ardışık dosyaya veri yazar.

Loc Fonksiyonu

Açık bir dosyadaki mevcut konumu gösterir.

Ara Fonksiyonu

Aç komutu ile açılan bir dosya içinde bir sonraki okuma veya yazma konumunu döndürür.

Eof Fonksiyonu

Dosya işaretçisinin bir dosyanın sonuna gelip gelmediğini belirler.

Lof Fonksiyonu

Açık bir dosyanın boyutunu bayt cinsinden döndürür.