Görüntüleme Fonksiyonları

Bu bölüm çıktı bilgilerini ekrana vermek için kullanılan çalışma zamanı fonksiyonlarını tanımlar.

MsgBox İfadesi

Bir mesajı içeren bir iletişim penceresi gösterir.

MsgBox Fonksiyonu

İleti içeren bir iletişim kutusu görüntüler ve bir değer döndürür.

Yazdır İfadesi

Belirtilen karakter dizilerini ya da sayısal ifadeleri bir iletişim kutusu ya da dosyaya çıktılar.