Çalıştırma Zamanı Fonksiyonları

Bu bölüm LibreOffice Basic için Çalışma Zamanı Fonksiyonları tanımlar.

Temel Sabitler

Basic programlarında kullanılan sabitler

Ekran Girdi/Çıktı Fonksiyonları

Bu bölüm kullanıcı girişlerinin girdi ve çıktısı için iletişim öğeleri çağırması için kullanılan Çalışma Zamanı Fonksiyonlarını tanımlar.

Dosya Girdi/Çıktı Fonksiyonları

Kullanıcı-tanımlı (veri) dosyalar oluşturmak ve bunları yönetmek için Dosya Girdi/Çıktı işlevlerini kullanın.

Tarih ve Zaman Fonksiyonları

Burada tanımlanan durum ve fonksiyonları tarih ve saat hesaplamaları için kullan.

Hata Yönetimi Fonksiyonları

Aşağıdaki fadeleri ve fonksiyonları LibreOffice Basic'in çalışma zamanı hatalarına nasıl tepki vereceğini belirlemek için kullanın.

Mantıksal Operatörler

Aşağıdaki mantıksal operatörler LibreOffice Basic tarafından desteklenirler.

Matematiksel Operatörler

Aşağıdaki matematiksel operatörler LibreOffice Basic'te desteklenmektedir.

Sayısal Fonksiyonlar

Aşağıdaki sayısal fonksiyonlar hesaplama yaparlar. Matematiksel ve mantıksal operatörler ayrı bölümlerde tanımlanmışlardır. Girdi alan ve çıktı üreten operatörler ile iki sayısal ifadeyi birleştirip çıktı üreten fonksiyonlar farklılık gösterirler.

Program Çalışmasını Kontrol

Takip eden deyim programın çalışmasını kontrol eder.

Değişkenler

Takip eden ifadeler ve fonksiyonlar değişkenler ile çalışmak içindir. Bu fonksiyonları değişkenleri tanımlamak veya ifade etmek için, bir değişken türünü diğerine çevirmek için veya değişken türünü belirlemek için kullanabilirsiniz.

Karşılaştırma Operatörleri

Kullanılabilir karşılaştırma operatörleri burada tanımlanmıştır.

Karakter Dizileri

Aşağıdaki fonksiyonlar ve ifadeler karakter dizilerini doğrular ve döndürür.

Diğer Komutlar

Bu diğer kategorilerde bulunmayan fonksiyonların ve deyimlerin bir listesidir.