Program Kodu ile Pencere Açılışı

LibreOffice TEMEL penceresi içinde oluşturduğunuz bir iletişim öğesi için, iletişim öğesinin atandığı Modülün ad sekmesini tıklayarak iletişim öğesi düzenleyicisinden çıkın. Ad sekmesi pencerenin altındadır.

Dialog1Show adında bir altyordam için aşağıdaki kodu girin. Bu örnekte, oluşturduğunuz iletişim öğesinin adı "Dialog1" olacaktır:

Sub Dialog1Show

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

"LoadDialog" kullanmadan kodu şöyle çağırabilirsiniz:

Sub Dialog1Show

  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")

  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )

  oDialog1.Execute()

End Sub

Bu kodu yürüttüğünüzde, "Dialog1" öğesi açılır. İletişim öğesini kapatmak için, başlık çubuğundaki kapatma düğmesine (x) tıklayın.