Умумӣ

Дар саҳифаи Умумӣ шумо ҷӯрсозиҳои аслиро барои сабти ҳуҷҷатҳо ва интихоби формати аслӣ истфода карда метавонед.

Барои ин фармонро дастрас кардан...

Choose - Load/Save - General.


Тасвири Огоҳикунанда

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Боркунӣ

Боркунии ҷӯрсозиҳои истифодабар якҷоя бо ҳуҷҷат

Боркунии ҷӯрсозиҳои шахсии истифодабар, ки бо ҳуҷҷат сабт шудаанд.

Агар ливои Боркунии ҷӯрсозиҳои шахсии истифодабар, ки бо ҳуҷҷат сабт шудаанд гузошта надуда бошад ҳам, ҷӯрсозиҳои зерини шахсии истифодабар истифода мешаванд:

Ҷӯрсозиҳои зер ҳамеша бо ҳуҷҷат бор карда мешаванд, новобаста аз ин ливо:

Боркунии ҷӯрсозиҳои истифодабар якҷоя бо ҳуҷҷат

If enabled, the printer settings will be loaded with the document. This can cause a document to be printed on a distant printer, if you do not change the printer manually in the Print dialog. If disabled, your standard printer will be used to print this document. The current printer settings will be stored with the document whether or not this option is checked.

Сабткунӣ

Автоматӣ сабт кардани Ҳуҷҷатҳо

Такмил додани хосиятҳои ҳуҷҷат пеш аз сабт кардан.

Муайян месозад, ки муколамаи Хосиятҳо дар ҳар интихоби Саткунӣ ҳамчун кушода шавад.

Ҳамеша сохтани нусхаи эҳтиётӣ

Версияи пешинаи ҳуҷҷатро сабт мекунад, ҳамчун нусхаи эҳтиётӣ. Ҳар бор, кӣ LibreOffice нусхаи эҳтиётӣ месозад, нусхаи пешина иваз карда мешавад. Нусхаи эҳтиётӣ номбасти .BAK дорад.

Барои дигаркунии маҳали нусхаи эҳтиётӣ Асбобҳо - Параметрҳо - LibreOffice- Роҳҳоро интихоб карда равоқи навро барои он интихоб кунед.

Сабт кардани маълумоти Автобарқароркунӣ ҳар

Specifies that LibreOffice маълумотро баро барқарорсозии ҳуҷҷатҳои кушода дар ҳолатӣ аз кор мондани барнома сабт мекунад. Шумо метавонед интервалӣ вақтро муайян карда метавонед.

Дақиқа

Вақтро бо ченаки дақиқа барои барқарорсозии автоматӣ муайян месозад.

Automatically save the document too

Specifies that LibreOffice saves all open documents when saving auto recovery information. Uses the same time interval as AutoRecovery does.

Сабткунии URL нисбат ба

Ин параметр имкон медиҳад барои адреси нисбӣи URLҳо ва Интернет арзиши аслиро интихоб кунед. Адреси нисбӣ танҳо дар сурати дар як сабтгоҳ будани ҳуҷҷатҳои манбаъ ва интиҳоӣ имкон доранд.

Адреси нисбӣ ҳамеша аз равоқи ҳуҷҷати ҷорӣ оғоз мешавад. Адреси мутлақ бошад аз реша сар мешавад. Ҷадвали зер фарқияти ҳаволаҳои мутлақ ва нисбиро шарҳ медиҳад:

Намунаҳо

Системаи дафтарӣ

Интернет

нисбӣ

../images/img.jpg

../images/img.jpg

мутлақ

file:///c|/work/images/img.jpg

http://myserver.com/work/images/img.jpg


Тасвири Огоҳикунанда

Мадади Кӯмак ҳамеша адреси мутлақро нишон медиҳад . Аммо ҳуҷҷат дар формати HTML сабт шуда бошад, LibreOffice роҳи нисбиро мегузорад, агар параметр интихоб шуда бошад.


Ин қуттиро барои сабткунии нисбӣи URLҳо дар системаи дафтарӣ интихоб кунед.

Интернет

Ин қуттиро барои сабткунии нисбӣи URLҳо дар Интернет интихоб кунед.

Default file format and ODF settings

ODF format version

OpenOffice.org 3 and StarOffice 9 introduce new features which have to be saved using the OpenDocument format (ODF) version 1.2. The prior versions of OpenOffice.org 2 and StarOffice 8 support the file formats ODF 1.0/1.1. Those prior file formats cannot store all new features of the new software.

Current LibreOffice versions can open documents in ODF formats 1.0/1.1 and 1.2.

When you save a document, you can select whether to save the document in the format ODF 1.2, ODF 1.2 (Extended), or in the prior format ODF 1.0/1.1.

Тасвири эзоҳ

Currently, the ODF 1.2 (Extended) format enables files of Draw and Impress to contain comments. Those comments can be inserted by Insert - Comment in the latest software version. The comments get lost when loading files into prior software versions that were saved by the latest software version.


Some companies or organizations may require ODF documents in the ODF 1.0/1.1 format. You can select that format to save in the listbox. This older format cannot store all new features, so the new format ODF 1.2 (Extended) is recommended where possible.

The ODF 1.2 Extended (compat) mode is a more backward-compatible ODF 1.2 extended mode. It uses features that are deprecated in ODF1.2 and/or it is 'bug-compatible' to older OpenOffice.org versions. It may be useful, if you need to interchange ODF documents with users, who use pre-ODF1.2 or ODF1.2-only legacy applications.

Огоҳӣ медиқад, агар дар формати OpenDocument сабт нашуда истода бошад

Шумо метавонед интихоб кунед, ки огоҳии сабткунӣ дар формати ғайр аз OpenDocument ё формати аслӣ дар Асбобҳо - Параметрҳо - Боркунӣ/Сабткунӣ - Умумӣ интихоб нашуда бошад.

Шумо метавонед интихоб кунед, ки кадом формати дафтар барои сабти ҳуҷҷатҳои гуногун истифода шавад. агар шумо ҳуҷҷатҳоро доим бо шахси ҳуҷҷатҳои Microsoft Office-ро истифода мекарда иваз кунед, метавонед дар LibreOffice танҳо истифдаи формати Microsoft Office ро ба тарзи аслӣ интихоб кунед.

Типи Ҳуҷҷат

Типи ҳуҷҷатро, ки барои он формати сабткуниро интихоб менамоед, муайян мекунад.

Ҳамеша истифода кардан

Муайян мекунад, ки типи ҳуҷҷатҳои интихобшуда чӣ гуна ба ин тип сабт карда мешаванд. Шумо метавонед дигар типи дафтарро барои ҳуҷҷати ҷорӣ дар муколамаи Сабткунӣ ҳамчун интихоб кунед.

Тасвири Огоҳикунанда

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.