Функтсияҳои ҷадвали электронӣ

Ин қисм шарҳи Функтсияҳои ҷадвали электронӣ ро бо мисолҳояш меоварад.

Барои ин фармонро дастрас кардан...

Иловакунӣ - Функтсия - Категория Ҷадвали электронӣ


[text/scalc/01/func_error_type.xhp#error_type_head not found].

Returns a number representing a specific Error type, or the error value #N/A, if there is no error.

ADDRESS

Адрес (ҳавола)и чашмакро мувофиқи рақамҳои сатр ва сутун медиҳад. Метавонед муқаррар созед, ки адрес мутлақ (мисол $A$1) ё нисбӣ (мисол A1) ё омехта (A$1 ё $A1) бошад. Ҳамчунин номи варақро муқаррар карда метавонед.

For interoperability the ADDRESS and INDIRECT functions support an optional parameter to specify whether the R1C1 address notation instead of the usual A1 notation should be used.

In ADDRESS, the parameter is inserted as the fourth parameter, shifting the optional sheet name parameter to the fifth position.

In INDIRECT, the parameter is appended as the second parameter.

In both functions, if the argument is inserted with the value 0, then the R1C1 notation is used. If the argument is not given or has a value other than 0, then the A1 notation is used.

In case of R1C1 notation, ADDRESS returns address strings using the exclamation mark '!' as the sheet name separator, and INDIRECT expects the exclamation mark as sheet name separator. Both functions still use the dot '.' sheet name separator with A1 notation.

When opening documents from ODF 1.0/1.1 format, the ADDRESS functions that show a sheet name as the fourth parameter will shift that sheet name to become the fifth parameter. A new fourth parameter with the value 1 will be inserted.

When storing a document in ODF 1.0/1.1 format, if ADDRESS functions have a fourth parameter, that parameter will be removed.

Тасвири эзоҳ

Do not save a spreadsheet in the old ODF 1.0/1.1 format if the ADDRESS function's new fourth parameter was used with a value of 0.


Тасвири эзоҳ

The INDIRECT function is saved without conversion to ODF 1.0/1.1 format. If the second parameter was present, an older version of Calc will return an error for that function.


Синтаксис

ADDRESS(Row; Column; Abs; A1; "Sheet")

row рақами сатри чашмак

column рақами сутуни чашмак (на ҳарф)

abs типи шавола:

1: мутлақ ($A$1)

2: ҳаволаи сатр мутлақ; ҳаволаи сутун нисбӣ (A$1)

3: сатр нисбӣ; сутун мутлақ ($A1)

4: нисбӣ (A1)

A1 (optional) - if set to 0, the R1C1 notation is used. If this parameter is absent or set to another value than 0, the A1 notation is used.

sheet номи варақ.

Намуна:

ADDRESS(1; 1; 2; "Sheet2") натиҷа: Sheet2.A$1

AREAS

Рақами ҳар як диапазони алоҳидаро медиҳад.

The function expects a single argument. If you state multiple ranges, you must enclose them into additional parentheses. Multiple ranges can be entered using the semicolon (;) as divider, but this gets automatically converted to the tilde (~) operator. The tilde is used to join ranges.

Синтаксис

AREAS(Reference)

Ҳавола ҳаволаро ба чашмак ё диапазони чашмакҳо мефаҳмонад.

Намуна

=AREAS(A1:B3;F2;G1) натиҷа 3.

=AREAS(All) натиҷа 1. Далелҳо - Муайянсозии Қитъа.

CHOOSE

Индексро истифода карда арзишеро аз миёни 30 арзиш медиҳад.

Синтаксис

CHOOSE(Index; Value1; ...; Value30)

Index ҳавола ё рақам аз миёни 1 то 30, ки гирифтани кадом арзишро муайян мекунад.

Value1, Value2, ..., Value30 is the list of values entered as a reference to a cell or as individual values.

Намуна

=CHOOSE(A1; B1; B2; B3; "Today"; "Yesterday"; "Tomorrow"), мисол таркиби чашмаки B2 медиҳад барои A1 = 2; барои A1 = 4, матни "Today"-ро медиҳад.

COLUMN

Рақами сутуни ҳаволаи чашмакро бармегардонад. Агар ҳавола чашмак бошад рақами чашмак баргардонида мешавад; агар параметр қитъаи чашмак бошад, рақамҳои сутуни лозима дар намуди як сатри массивбаргарбонида мешавад, агар формула ҳамчун формулаи массив гузошта шудабошад.

Синтаксис

COLUMN(Reference)

Reference ҳавола ба чашмак ё диапазони чашмакҳо, ки рақами сутуни аввали он ёфта шавад.

Агар ҳавола дохил карда нашудабошад, рақами сутуни чашмаки формуладор интихоб мешавад. LibreOffice Calc автоматӣ ҳаволаро ба чашмаки ҷорӣ мегузорад.

Намуна

=COLUMN(A1) баробар ба 1. Сутуни A сутуни аввали варақ мебошад.

=COLUMN(C3:E3) баробар ба 3. Сутуни С сутуни сеюми варақ мебошад.

=COLUMN(D3:G10) баробар ба 4 барои он, ки сутуни D сутуни чоруми варақ ва функтсияи COLUMN ҳамчун формулаи массив истифода нашудааст.

{=COLUMN(B2:B7)} ва =COLUMN(B2:B7) ҳарду баробар ба 2 барои он, ки ҳавола танҳо сутуни B ро дорад.

=COLUMN() баробар ба 3 агар формула дар сутуни C бошад.

{=COLUMN(Rabbit)} массиви яксатраи (3, 4) бармегардонад агар "Rabbit" диапазони нодор бошад (C1:D3).

COLUMNS

Рақами сутунҳоро дар ҳаволаи додашуда медиҳад.

Синтаксис

COLUMNS(Array)

array ҳавола ба дипазони чашмакҳо, ки шумораи умумии сутунҳояро муайян кардан лозим аст.

Намуна

=Columns(B5) натиҷа 1 барои он, ки чашмак дар як сутун аст.

=COLUMNS(A1:C5) натиҷа 3. Ҳавола ба се сутун таалуқ дорад.

=COLUMNS(Rabbit) натиҷа 2 агар "Rabbit" диапазони номдори (C1:D3) бошад.

DDE

Натиҷаи ҳаволаи DDE-ро медиҳад. Агар арзиши диапазони ҳаволашуда тағир ёбад, арзиши баргардондашуда низ тағир меёбад. Бо интихобиИслоҳкунӣ - Ҳаволаҳо истифода карда натиҷаро бинед. Ҳавола миёни платформаҳо, яъне LibreOffice дар Windows ба ҳуҷҷати дар Linux сохташуда имкон надорад.

Синтаксис

DDE("Server"; "File"; "Range"; Mode)

Server is the name of a server application. LibreOffice applications have the server name "soffice".

File номи пурраи дафтар.

Range диапазоне, ки далел дорад.

Mode (ихтиёрӣ).

Намуна:

Эффект

0 ё нест

Формати рақам аз чашмак "Аслӣ"

1

Далелҳо ҳамеша дар стандарти Англисии ШМА

2

Далелҳо ҳамчун матн баровада мешаванд


Намуна

=DDE("soffice";"c:\office\document\data1.ods";"sheet1.A1") reads the contents of cell A1 in sheet1 of the LibreOffice Calc spreadsheet data1.ods.

=DDE("soffice";"c:\office\document\motto.odt";"Today's motto") returns a motto in the cell containing this formula. First, you must enter a line in the motto.odt document containing the motto text and define it as the first line of a section named Today's Motto (in LibreOffice Writer under Insert - Section). If the motto is modified (and saved) in the LibreOffice Writer document, the motto is updated in all LibreOffice Calc cells in which this DDE link is defined.

ERRORTYPE

Рақами ба арзиши хато ки дар дигар чашмак рух додааст медиҳад.

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

Тасвири эзоҳ

Сатри ҳолат коди хаторо аз LibreOffice нишон медиҳад, агар ба чашмаки хатодор гузаред.


Синтаксис

ERRORTYPE(Reference)

Reference адреси чашмаки хатодор.

Намуна

Агар чашмаки A1 хатои Err:518ро нишон диҳад, функтсияи =ERRORTYPE(A1) рақами 518ро нишон медиҳад.

GETPIVOTDATA

The GETPIVOTDATA function returns a result value from a pivot table. The value is addressed using field and item names, so it remains valid if the layout of the pivot table changes.

Синтаксис

Two different syntax definitions can be used:

GETPIVOTDATA(TargetField; pivot table; [ Field 1; Item 1; ... ])

GETPIVOTDATA(pivot table; Constraints)

The second syntax is assumed if exactly two parameters are given, of which the first parameter is a cell or cell range reference. The first syntax is assumed in all other cases. The Function Wizard shows the first syntax.

First Syntax

TargetField is a string that selects one of the pivot table's data fields. The string can be the name of the source column, or the data field name as shown in the table (like "Sum - Sales").

pivot table is a reference to a cell or cell range that is positioned within a pivot table or contains a pivot table. If the cell range contains several pivot tables, the table that was created last is used.

If no Field n / Item n pairs are given, the grand total is returned. Otherwise, each pair adds a constraint that the result must satisfy. Field n is the name of a field from the pivot table. Item n is the name of an item from that field.

If the pivot table contains only a single result value that fulfills all of the constraints, or a subtotal result that summarizes all matching values, that result is returned. If there is no matching result, or several ones without a subtotal for them, an error is returned. These conditions apply to results that are included in the pivot table.

If the source data contains entries that are hidden by settings of the pivot table, they are ignored. The order of the Field/Item pairs is not significant. Field and item names are not case-sensitive.

If no constraint for a page field is given, the field's selected value is implicitly used. If a constraint for a page field is given, it must match the field's selected value, or an error is returned. Page fields are the fields at the top left of a pivot table, populated using the "Page Fields" area of the pivot table layout dialog. From each page field, an item (value) can be selected, which means only that item is included in the calculation.

Subtotal values from the pivot table are only used if they use the function "auto" (except when specified in the constraint, see Second Syntax below).

Second Syntax

NOM даромади номиналӣ

Constraints is a space-separated list. Entries can be quoted (single quotes). The whole string must be enclosed in quotes (double quotes), unless you reference the string from another cell.

One of the entries can be the data field name. The data field name can be left out if the pivot table contains only one data field, otherwise it must be present.

Each of the other entries specifies a constraint in the form Field[Item] (with literal characters [ and ]), or only Item if the item name is unique within all fields that are used in the pivot table.

A function name can be added in the form Field[Item;Function], which will cause the constraint to match only subtotal values which use that function. The possible function names are Sum, Count, Average, Max, Min, Product, Count (Numbers only), StDev (Sample), StDevP (Population), Var (Sample), and VarP (Population), case-insensitive.

HLOOKUP

Арзишро аз диапазони додашуда берун ҷустуҷӯ мекунад. Ин функтсия месанҷад, ки сатри аввали массив арзиши додашударо дорад. Функтсия арзиши сатри массиро кӣ дар Index омадааст, дар ҳамон сутун медиҳад.

Ҷустуҷӯ ифодаҳои маъмулро низ дар бар мегирад. Шумо масалан барои ёфтани мавқеи ҳамаи рамзҳо "all.*" аз "all" истифода бурда метавонед. Агар шумо худ ифодаҳои маъмулро ҷустуҷӯ дошта бошед пеш аз ҳар як рамзи он рамзи \ гузоред. Шумо ба тарзи автоматӣ қиматгирии ифодаҳои маъмулро дар Асбобҳо -Параметрҳо - LibreOffice Calc - Calculate барқарор ё хомӯш карда метавонед.

Синтаксис

HLOOKUP(SearchCriterion; Array; Index; Sorted)

See also: VLOOKUP (columns and rows are exchanged)

Handling of Empty Cells

HYPERLINK

Вақте, ки шумо чашмаки функтсияи HYPERLINK-дорро пахш мекунед, гиперҳавола кушода мешавад.

Агар шумо парметри ихтиёрии матни чашмакро истифода кунед, формула URLро ёфта, пас матнро нишон медиҳад.

Тасвири мадад

Барои бо клавиатура кушодани гиперҳавола онро интихоб карда F2ро пахш кунед барои даромадан ба режими Ислоҳкунӣ, курсорро ба муқобили гиперҳавола оварда, Shift+F10-ро пахш кунед, ва баъд Кушодани гаперҳаволаро интихоб кунед.


Синтаксис

HYPERLINK("URL") or HYPERLINK("URL"; "CellText")

URL сатри URL. Параметри ихтиёрииматни чашмак дар чашмак пайдо мешавад пас аз пахш кардани гиперҳавола. Агар параметри матни чашмак гузошта нашудабошад, URL нишон дода мешавад.

The number 0 is returned for empty cells and matrix elements.

Намуна

=HYPERLINK("http://www.example.org") матни "http://www.example.org" ро дар чашмак нишон медиҳад ва http://www.example.org-ро мекушояд.

=HYPERLINK("http://www.example.org";"Click here") матнро нишон медиҳад ва гиперҳаволаи http://www.example.org ро пас аз пахшкунӣ мекушояд.

=HYPERLINK("http://www.example.org";12345) displays the number 12345 and executes the hyperlink http://www.example.org when clicked.

=HYPERLINK($B4), чашмаки B4 гиперҳаволаи "http://www.example.org" дорад. Функтсия "http://www.example.org"-ро ба URL гиперҳавола дохил карда матнро ҳамчун натиҷаи формула нишон медиҳад.

=HYPERLINK("http://www.";"Click ") & "example.org" матни "Click example.org"-ро дар чашмак нишон медиҳад ва hyperlink http://www.example.org-ро иҷро мекунад, вақте, ки пахш карда шуд.

=HYPERLINK("#Sheet1.A1";"Go to top") displays the text Go to top and jumps to cell Sheet1.A1 in this document.

=HYPERLINK("file:///C:/writer.odt#Specification";"Go to Writer bookmark") displays the text "Go to Writer bookmark", loads the specified text document and jumps to bookmark "Specification".

INDEX

INDEX таркиби чашмакро бо адресаш медиҳад.

Синтаксис

INDEX(Reference; Row; Column; Range)

referenceҳавола, ки бевосита ва ё бо ишораи номи диапазон дохил карда мешавад.

row (ихтиёрӣ) рақами сатри диапазон, ки ба он арзиш баргардонида мешавад.

column (ихтиёрӣ) рақами сутуни диапазон, ки ба он арзиш баргардонида мешавад.

range (ихтиёрӣ) индекси диапазон.

Намуна

=INDEX(Prices;4;1) арзиши сатри 4 ва сутуни 1 бармегардонад аз диапазони МД аз Далелҳо - Муайянкунӣ ҳамчун Нархҳо.

=INDEX(SumX;4;1) returns the value from the range SumX in row 4 and column 1 as defined in Sheet - Named Ranges and Expressions - Define.

=INDEX(A1:B6;1) returns a reference to the first row of A1:B6.

=INDEX(A1:B6;0;1) returns a reference to the first column of A1:B6.

=INDEX((multi);4;1) indicates the value contained in row 4 and column 1 of the (multiple) range, which you named under Sheet - Named Ranges and Expressions - Define as multi. The multiple range may consist of several rectangular ranges, each with a row 4 and column 1. If you now want to call the second block of this multiple range enter the number 2 as the range parameter.

=INDEX(A1:B6;1;1) арзиши чапи болои диапазони A1:B6-ро мефаҳмонад.

=INDEX((multi);0;0;2) returns a reference to the second range of the multiple range.

INDIRECT

Ҳаволаи бо сатри матнӣ додашударо бармегардонад.

For interoperability the ADDRESS and INDIRECT functions support an optional parameter to specify whether the R1C1 address notation instead of the usual A1 notation should be used.

In ADDRESS, the parameter is inserted as the fourth parameter, shifting the optional sheet name parameter to the fifth position.

In INDIRECT, the parameter is appended as the second parameter.

In both functions, if the argument is inserted with the value 0, then the R1C1 notation is used. If the argument is not given or has a value other than 0, then the A1 notation is used.

In case of R1C1 notation, ADDRESS returns address strings using the exclamation mark '!' as the sheet name separator, and INDIRECT expects the exclamation mark as sheet name separator. Both functions still use the dot '.' sheet name separator with A1 notation.

When opening documents from ODF 1.0/1.1 format, the ADDRESS functions that show a sheet name as the fourth parameter will shift that sheet name to become the fifth parameter. A new fourth parameter with the value 1 will be inserted.

When storing a document in ODF 1.0/1.1 format, if ADDRESS functions have a fourth parameter, that parameter will be removed.

Тасвири эзоҳ

Do not save a spreadsheet in the old ODF 1.0/1.1 format if the ADDRESS function's new fourth parameter was used with a value of 0.


Тасвири эзоҳ

The INDIRECT function is saved without conversion to ODF 1.0/1.1 format. If the second parameter was present, an older version of Calc will return an error for that function.


Синтаксис

INDIRECT(Ref; A1)

ref ҳавола ба чашмаке, ки аз он таркибашро бармегардонад.

A1 (optional) - if set to 0, the R1C1 notation is used. If this parameter is absent or set to another value than 0, the A1 notation is used.

Тасвири эзоҳ

Агар шумо дар Excel ки адреси туфайлиро аз функтсияи сатр истифода мекунад кушоед, адреси варақ автоматӣ тарҷума намешавад. Мисол, адреси Excel дар INDIRECT("filename!sheetname"&B1) ба адреси Calc дар INDIRECT("filename.sheetname"&B1) табдил намеёбад.


Намуна

=INDIRECT(A1) баробар аст ба 100 агар A1 дорои C108 ҳамчун ҳавола ва чашмаки C108 арзиши 100 дошта бошад.

=SUM(INDIRECT("a1:" & ADDRESS(1;3))) суммаи A1:C1 -ро медиҳад.

Агар чашмаки A1 дар варақи 2 арзиши -6 дошта бошад, бо истифодаи функтсия дар B2 бо дохилкунии =ABS(INDIRECT(B2)) ишора кунед.

LOOKUP

Returns the contents of a cell either from a one-row or one-column range. Optionally, the assigned value (of the same index) is returned in a different column and row. As opposed to VLOOKUP and HLOOKUP, search and result vector may be at different positions; they do not have to be adjacent. Additionally, the search vector for the LOOKUP must be sorted ascending, otherwise the search will not return any usable results.

Тасвири эзоҳ

Агар LOOKUP арзиши ҷустуҷӯшавандаро пайдо карда натавонад, онгоҳ арзиши калонтарини вектори ҷустуҷӯшавандаро, ки ба разиши ҷустуҷӯшаванда хурд ё баробар аст, меёбад.


Ҷустуҷӯ ифодаҳои маъмулро низ дар бар мегирад. Шумо масалан барои ёфтани мавқеи ҳамаи рамзҳо "all.*" аз "all" истифода бурда метавонед. Агар шумо худ ифодаҳои маъмулро ҷустуҷӯ дошта бошед пеш аз ҳар як рамзи он рамзи \ гузоред. Шумо ба тарзи автоматӣ қиматгирии ифодаҳои маъмулро дар Асбобҳо -Параметрҳо - LibreOffice Calc - Calculate барқарор ё хомӯш карда метавонед.

Синтаксис

LOOKUP(SearchCriterion; SearchVector; ResultVector)

Search criterion критерия.

Search vector диапазони яксатра ё яксутуна, ки ҷустуҷӯ карда мешавад.

result_vector диапазони яксатра ё яксутуна, ки аз он натиҷа гирифта мешавад.

Handling of Empty Cells

Намуна

=LOOKUP(A1; D1:D100;F1:F100) чашмаки мувофиқро дар D1:D100 ҷустуҷӯ мекунад барои критерияи дар A1 буда. Барои мавқеи ёфтшуда, мисол 12ум чашмак индекс муайян карда мешавад. Пас натиҷа аз чашмаки 12уми сутун дар натиҷа оварда мешавад.

MATCH

Ҷойгиршавии нисбии элементро дар массив, ки ба арзиши додашуда рост меояд бармегардонад.

Синтаксис

MATCH(SearchCriterion; LookupArray; Type)

Search Criterion критериа.

lookup_arrayҳаволаи ҷустуҷӯшуда. lookup array метавонад сатр ё сутун ё қисми он бошад.

Type арзишҳои 1, 0, ё -1 мегирад. .

If Type = 0, only exact matches are found. If the search criterion is found more than once, the function returns the index of the first matching value. Only if Type = 0 can you search for regular expressions (if enabled in calculation options) or wildcards (if enabled in calculation options).

Агар тип = 1 бошад ё параметри сеюм набошад, арзиши охироне, ки ар критериа хурд аст, баргардонида мешавад.

Ҷустуҷӯ ифодаҳои маъмулро низ дар бар мегирад. Шумо масалан барои ёфтани мавқеи ҳамаи рамзҳо "all.*" аз "all" истифода бурда метавонед. Агар шумо худ ифодаҳои маъмулро ҷустуҷӯ дошта бошед пеш аз ҳар як рамзи он рамзи \ гузоред. Шумо ба тарзи автоматӣ қиматгирии ифодаҳои маъмулро дар Асбобҳо -Параметрҳо - LibreOffice Calc - Calculate барқарор ё хомӯш карда метавонед.

Намуна

=MATCH(200; D1:D100) диапазони D1:D100 ҷустуҷӯ мекунад, ки бо сутуни D низомнок карда шудааст, барои арзиши 200. Вақте, ки арзиш пайдо шуд, рақами сатре кӣ дар он ёфт шуд баргардонида мешавад.

OFFSET

Арзиши чашмаки аз ҳавола дар масофаи якчанд сатр ва сутун дуртар ҷойгир аст, бармегардонад.

Синтаксис

OFFSET(Reference; Rows; Columns; Height; Width)

Reference чашмакест, ки аз он функтсия ҳаволаи навро ҷустуҷӯ мекунад.

Rows Шумораи чашмакҳо, ки нисбати онҳо ҳавола дуруст карда шуд.

Rows Шумораи чашмакҳо, ки нисбати онҳо ҳавола дуруст карда шуд.

Height(ихтиёрӣ) Баландии амудии диапазон, ки аз нуқтаи ҳаволаи нав сар мешавад.

Width(ихтиёрӣ) Дарозии уфуқии диапазон, ки аз нуқтаи ҳаволаи нав сар мешавад.

Arguments Rows and Columns must not lead to zero or negative start row or column.

Arguments Height and Width must not lead to zero or negative count of rows or columns.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Намуна

=OFFSET(A1; 2; 2) арзиши чашмаки C3 дорад (A1 ду сатр ва ду сутун кӯчонида шудааст). Агар C3 арзиши 100 дошта бошад онгоҳ функтсия 100 бармегардонад.

=OFFSET(B2:C3;1;1) returns a reference to B2:C3 moved down by 1 row and one column to the right (C3:D4).

=OFFSET(B2:C3;-1;-1) returns a reference to B2:C3 moved up by 1 row and one column to the left (A1:B2).

=OFFSET(B2:C3;0;0;3;4) returns a reference to B2:C3 resized to 3 rows and 4 columns (B2:E4).

=OFFSET(B2:C3;1;0;3;4) returns a reference to B2:C3 moved down by one row resized to 3 rows and 4 columns (B3:E5).

=SUM(OFFSET(A1; 2; 2; 5; 6)) суммаи диапазоне, ки аз чашмаки C3 сар мешавад ва баландии 5 сатр ва 6 сутун дорад меёбад (диапазон=C3:H7).

Тасвири эзоҳ

If the width or height is included, the OFFSET function returns a range and thus must be entered as an array formula. If both the width and height are missing, a cell reference is returned.


ROW

Рақами сатри чашмаки ҳаволашударо медиҳад. Агар ҳавола диапазони чашмакҳо бошад, онгоҳ натиҷа дар массиви яксутуна дода мешавад, агар формула ҳамчун формулаи массивдохил карда шудабошад.

Синтаксис

ROW(Reference)

Referenceчашмак, диапазон, номи диапазон.

Агар шумо параметр дохил накунед рақами сатри формуладошта гирифта мешавад. LibreOffice Calc автомати ҳаволаро ба чашмаки ҷорӣ мегузорад.

Намуна

=ROW(B3) натиҷа 3.

{=ROW(D5:D8)} натиҷа массиви яксутунаи (5, 6, 7, 8).

=ROW(D5:D8) натиҷа 5.

{=ROW(A1:E1)} ва =ROW(A1:E1) натиҷа 1.

=ROW() натиҷа 3 агар формула дар сатри 3 бошад.

{=ROW(Rabbit)} натиҷа массиви яксатра (1, 2, 3) агар "Rabbit" номи диапазони (C1:D3) бошад.

ROWS

Рақами сатрҳоро дар ҳавола ё массив медиҳад.

Синтаксис

ROWS(Array)

array ҳавола ба массиви номдор, ки шумораи сатрҳояш ҳисоб карда мешаванд.

Намуна

=Rows(B5) натиҷа 1 барои он, ки чашмак як сатр дорад.

=ROWS(A10:B12) натиҷа 3.

=ROWS(Rabbit) натиҷа 3 агар "Rabbit" номи диапазон бошад (C1:D3).

STYLE

Applies a style to the cell containing the formula. After a set amount of time, another style can be applied. This function always returns the value 0, allowing you to add it to another function without changing the value. Together with the CURRENT function you can apply a color to a cell depending on the value. For example: =...+STYLE(IF(CURRENT()>3;"red";"green")) applies the style "red" to the cell if the value is greater than 3, otherwise the style "green" is applied. Both cell formats, "red" and "green" have to be defined beforehand.

Синтаксис

STYLE("Style"; Time; "Style2")

Style номи сабк. ном дар нохунак гирифта мешавад.

Time муддати вақ дар сония (ихтиёрӣ). Агар ин параметр гузошта нашудабошад, сабк бо муруи вақт тағир намеёбад.

Style2 (ихтиёрӣ) номи сабк. Агар он гузошта нашудабошад "Standard" истифода мешавад.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Намуна

=STYLE("Invisible";60;"Default") чашмакро 60 пинҳон мекунад, пас формати аслӣ истифода мешавад.

Since STYLE() has a numeric return value of zero, this return value gets appended to a string. This can be avoided using T() as in the following example:

="Text"&T(STYLE("myStyle"))

See also CURRENT() for another example.

VLOOKUP

Vertical search with reference to adjacent cells to the right. This function checks if a specific value is contained in the first column of an array. The function then returns the value in the same row of the column named by Index. If the Sorted parameter is omitted or set to TRUE or one, it is assumed that the data is sorted in ascending order. In this case, if the exact SearchCriterion is not found, the last value that is smaller than the criterion will be returned. If Sorted is set to FALSE or zero, an exact match must be found, otherwise the error Error: Value Not Available will be the result. Thus with a value of zero the data does not need to be sorted in ascending order.

Ҷустуҷӯ ифодаҳои маъмулро низ дар бар мегирад. Шумо масалан барои ёфтани мавқеи ҳамаи рамзҳо "all.*" аз "all" истифода бурда метавонед. Агар шумо худ ифодаҳои маъмулро ҷустуҷӯ дошта бошед пеш аз ҳар як рамзи он рамзи \ гузоред. Шумо ба тарзи автоматӣ қиматгирии ифодаҳои маъмулро дар Асбобҳо -Параметрҳо - LibreOffice Calc - Calculate барқарор ё хомӯш карда метавонед.

Синтаксис

=VLOOKUP(SearchCriterion; Array; Index; Sorted)

Search criterion критерияи ҷустуҷӯ.

array ҳавола, ки ақалан ду сутун дорад.

index шумораи сутунҳои массив.

Sorted is an optional parameter that indicates whether the first column in the array is sorted in ascending order. Enter the Boolean value FALSE or zero if the first column is not sorted in ascending order. Sorted columns can be searched much faster and the function always returns a value, even if the search value was not matched exactly, if it is between the lowest and highest value of the sorted list. In unsorted lists, the search value must be matched exactly. Otherwise the function will return this message: Error: Value Not Available.

Handling of Empty Cells

Намуна

You want to enter the number of a dish on the menu in cell A1, and the name of the dish is to appear as text in the neighboring cell (B1) immediately. The Number to Name assignment is contained in the D1:E100 array. D1 contains 100, E1 contains the name Vegetable Soup, and so forth, for 100 menu items. The numbers in column D are sorted in ascending order; thus, the optional Sorted parameter is not necessary.

Ин формуларо дар B1 дохил кунед:

=VLOOKUP(A1;D1:E100;2)

Бо баробари дохилкунии адад дар A1 B1 матни мутаносибро нишон медиҳад. Дохилкунии рақами набуда бо матни рақами ба он наздик иваз карда мешавад. Барои бартарафкунии ин, ҚАЛБАКӢро чун параметри охирони формуда дохил кунед.

ВАРАҚ

Рақами варақи ҳавола ё сатри матнии номи варақро доштаро медиҳад.

Синтаксис

SHEET(Reference)

Referenceихтиёрӣ, ҳавола ба чашмак, диапазон ё сатри номи варақ.

Намуна

=SHEET(Sheet2.A1) натиҷа 2 агар варақи 2 варақи дуюми ҳуҷҷат бошад.

ВАРАҚ

Шумораи варақҳои ҳаволаро муайян мекунад. Агар ягон параметр дохил накунед, онгоҳ шумораи варақҳои ҳуҷҷатро медиҳад.

Синтаксис

SHEETS(Reference)

Reference ҳавола ба варақ ё қитъа. Ихтиёрӣ.

Намуна

=SHEETS(Sheet1.A1:Sheet3.G12) натиҷа 3 агар Sheet1, Sheet2, ва Sheet3 дар пайдарпаи вуҷуд дошта бошанд.