Функтсияҳои маълумотӣ

Ин категория функтсияҳоиОморӣ дорад.

Барои ин фармонро дастрас кардан...

Иловакунӣ - Функтсия - Категория Информатсия


Арзишҳои ин ҷадвал барои мисол истифода мешаванд:

C

D

2

арзиши x

арзиши y

3

-5

-3

4

-2

0

5

-1

1

6

0

3

7

2

4

8

4

6

9

6

8


CELL

Маълумотро оиди адрес, формат ва таркиби чашмак бармегардонад.

Синтаксис

CELL("InfoType"; Reference)

Info_type сатре, ки типи информатсияро мефаҳмонад. Он доим Англисӣ мебошад.

InfoType

Маъно

COL

Шумораи Сутунҳои ҳаволашударо бармегардонад.

Cell("COL";D2) натиҷа 4.

ROW

Шумораи сатрҳои ҳаволашударо бармегардонад.

Cell("ROW";D2) натиҷа 2.

SHEET

Шумораи варақҳои ҳаволашударо бармегардонад.

Cell("Sheet";Sheet3.D2) натиҷа 3.

ADDRESS

Адреси аниқи чашмаки ҳаволашударо бармегардонад.

CELL("ADDRESS";D2) натиҷа $D$2.

CELL("ADDRESS";Sheet3.D2) натиҷа $Sheet3.$D$2.

=CELL("ADDRESS";'X:\dr\test.ods'#$Sheet1.D2) returns 'file:///X:/dr/test.ods'#$Sheet1.$D$2.

FILENAME

Номи дафтар ва варақи ҳаволашударо бармегардонад.

=CELL("FILENAME";D2) returns 'file:///X:/dr/own.ods'#$Sheet1, if the formula in the current document X:\dr\own.ods is located in Sheet1.

=CELL("FILENAME";'X:\dr\test.ods'#$Sheet1.D2) returns 'file:///X:/dr/test.ods'#$Sheet1.

COORD

Returns the complete cell address in Lotus™ notation.

CELL("COORD"; D2) натиҷа $A:$D$2.

CELL("COORD"; Sheet3.D2) натиҷа $C:$D$2.

CONTENTS

Таркиби чашмаки ҳаволашударо бармегардонад.

TYPE

Типи таркиби чашмакро бармегардонад.

b = blank. чашмаки холӣ

l = label. Матн

v = value. Арзиш

WIDTH

Бари чашмакро бармегардонад.

PREFIX

Ҷойгиршавии таркиби чашмакро бармегардонад.

' = чап

" = рост

^ = миёна

\ = такрор

PROTECT

Статуси ҳифзи чашмакро бармегардонад.

1 = чашмак ҳифз шудааст

0 = чашмак ҳифз нашудааст

FORMAT

Сатре, ки формати чашмакро мефаҳмонад, бармегардонад.

, = рақам бо ҷудокунаки ҳазораҳо

F = рақам бе ҷудокунаки ҳазораҳо

C = формати арзӣ

S =регрессияи экспоненталӣ, мисол 1.234+E56

P = дарсад

Дар формати боло шумораи ададҳои касрӣ ҳамчун рақам омаанд, мисол #,##0.0 натиҷа 1 ва 00.000% натиҷа P3

D1 = MMM-D-YY, MM-D-YY ва амсоли он

D2 = DD-MM

D3 = MM-YY

D4 = DD-MM-YYYY HH:MM:SS

D5 = MM-DD

D6 = HH:MM:SS AM/PM

D7 = HH:MM AM/PM

D8 = HH:MM:SS

D9 = HH:MM

G = Дигар форматҳо

- (Minus) дар охир = бо ранг ишора мешаванд

() (brackets) дар охир

COLOR

1 бармегардонад, агар адади мафӣ ранга бошад, вагарна 0.

PARENTHESES

1 бармегардонад, агар формати код ( дошта бошад, вагарна 0.


Reference (list of options) is the position of the cell to be examined. If Reference is a range, the cell moves to the top left of the range. If Reference is missing, LibreOffice Calc uses the position of the cell in which this formula is located. Microsoft Excel uses the reference of the cell in which the cursor is positioned.

CURRENT

Арзиши ҳозираи функтсияро ҳисоб мекунад.

Синтаксис

CURRENT()

Намуна

=1+2+CURRENT()

The example returns 6. The formula is calculated from left to right as: 1 + 2 equals 3, giving the result to date when CURRENT() is encountered; CURRENT() therefore yields 3, which is added to the original 3 to give 6.

=A2+B2+STYLE(IF(CURRENT()>10;”Red”;”Default”))

The example returns A2 + B2 (STYLE returns 0 here). If this sum is greater than 10, the style Red is applied to the cell. See the STYLE function for more explanation.

="choo"&CURRENT()

The example returns choochoo.

FORMULA

Формулаи чашмаки формуларо ҳамчун матн нишон медиҳад.

Синтаксис

FORMULA(Reference)

ҳавола ин ҳавола ба формулаи чашмак мебошад.

An invalid reference or a reference to a cell with no formula results in the error value #N/A.

Намуна

If cell A8 contains the formula =SUM(1;2;3) then

=FORMULA(A8) returns the text =SUM(1;2;3).

IFERROR

Returns the value if the cell does not contains an error value, or the alternative value if it does.

Синтаксис

IFERROR(Value;Alternate_value)

Value is the value or expression to be returned if it is not equal or results in an error.

Alternate_value is the value or expression to be returned if the expression or value of Value is equal or results in an error.

Намуна

=IFERROR(C8;C9) where cell C8 contains =1/0 returns the value of C9, because 1/0 is an error.

=IFERROR(C8;C9) where cell C8 contains 13 returns 13, the value of C8, which is not an error.

IFNA

Returns the value if the cell does not contains the #N/A (value not available) error value, or the alternative value if it does.

Синтаксис

IFNA(Value;Alternate_value)

Value is the value or expression to be returned if it is not equal or results in an #N/A error.

Alternate_value is the value or expression to be returned if the expression or value of Value is equal or results in an #N/A error.

Намуна

=IFNA(D3;D4) returns the value of D3 if D3 does not result in an #N/A error, or D4 if it does.

INFO

Маълумоти махсусро оиди муҳити кории ҷорӣ бармегардонад. Функтсия як аргументи матнӣ гирифта ва мувофиқи он далел бармегардонад.

Синтаксис

INFO("Type")

The following table lists the values for the text parameter Type and the return values of the INFO function.

Арзиш барои "type"

Арзиши баргардонидашаванда

"osversion"

Ҳамеша "Windows (32-бита) NT 5.01", барои мувофиқат

"system"

Типи системаи оператсионӣ.
"WNT" барои Microsoft Windows
"LINUX" барои Linux
"SOLARIS" барои Solaris

"release"

The product release identifier, for example "300m25(Build:9876)"

"numfile"

Ҳамеша 1, барои мувофиқат

"recalc"

Режими ҳисобкунии формула "Automatic" ё "Manual" (ба LibreOffice маҳаллӣ гардонида шудааст)


Тасвири эзоҳ

Дигар барномаҳои ҷадвал метавонанд арзишҳои маҳаллигардонидашударо "type" гиранд, вале на LibreOffice Calc, он танҳо арзишҳои Англисиро қабул мекунад.


Намуна

=INFO("release") рақами нашри маҳсулоти LibreOffice ро бармегардонад.

=INFO(D5) with cell D5 containing a text string system returns the operation system type.

ISBLANK

ҲАҚҚОНӢ-ро бармегардонад агар чашмак холӣ бошад. Чашмаки формуладор холи нест

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

Синтаксис

ISBLANK(Value)

Value таркибе, ки санҷида мешавад.

Намуна

ISBLANK(D2) ҚАЛБАКӢ-ро бармегардонад.

ISERR

Tests for error conditions, except the #N/A error value, and returns TRUE or FALSE.

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

Синтаксис

ISERR(Value)

Value is any value or expression which is tested to see whether an error value other than #N/A is present.

Намуна

=ISERR(C8) where cell C8 contains =1/0 returns TRUE, because 1/0 is an error.

=ISERR(C9) where cell C9 contains =NA() returns FALSE, because ISERR() ignores the #N/A error.

ISERROR

Tests for error conditions, including the #N/A error value, and returns TRUE or FALSE.

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

Синтаксис

ISERROR(Value)

Value is or refers to the value to be tested. ISERROR() returns TRUE if there is an error and FALSE if not.

Намуна

=ISERROR(C8) where cell C8 contains =1/0 returns TRUE, because 1/0 is an error.

=ISERROR(C9) where cell C9 contains =NA() returns TRUE.

ISEVEN

Агар арзиш ҷуфт бошад ҲАҚҚОНӢ ва тоқ бошад ҚАЛБКӢро медиҳад.

Синтаксис

ISEVEN(Value)

Valueарзиш.

If Value is not an integer any digits after the decimal point are ignored. The sign of Value is also ignored.

Намуна

Арзиши 642, ҲАҚҚОНӢ мебошад.

Арзиши 642, ҲАҚҚОНӢ мебошад.

Арзиши 642, ҲАҚҚОНӢ мебошад.

Арзиши 642, ҲАҚҚОНӢ мебошад.

Арзиши 642, ҲАҚҚОНӢ мебошад.

ISEVEN_ADD

Рақами ҷуфтро месанҷад.

Тасвири эзоҳ

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Синтаксис

ISEVEN_ADD(Number)

Number: рақами санҷидашаванда.

Намуна

=ISEVEN_ADD(5) натиҷа 0.

ISNONTEXT(D9) ҲАҚҚОНӢ-ро бармегардонад.

ISFORMULA

ҲАҚҚОНӢ-ро бармегардонад агар чашмак формула бошад.

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

Синтаксис

ISFORMULA(Reference)

Reference indicates the reference to a cell in which a test will be performed to determine if it contains a formula.

Намуна

ISFORMULA(C4) ҚАЛБАКӢ-ро бармегардонад.

ISLOGICAL

Tests for a logical value (TRUE or FALSE).

If an error occurs, the function returns FALSE.

Синтаксис

ISLOGICAL(Value)

Returns TRUE if Value is a logical value (TRUE or FALSE), and returns FALSE otherwise.

Намуна

=ISLOGICAL(99) returns FALSE, because 99 is a number, not a logical value.

=ISLOGICAL(ISNA(D4)) returns TRUE whatever the contents of cell D4, because ISNA() returns a logical value.

ISNA

ҲАҚҚОНӢ-ро бармегардонад агар чашмак #N/A дошта бошад.

If an error occurs, the function returns FALSE.

Синтаксис

ISNA(Value)

Value арзиши санҷидашаванда.

Намуна

ISNA(D3) ҚАЛБАКӢ-ро бармегардонад.

ISNONTEXT

Месанҷад, ки таркиб рақам ё матн аст.

If an error occurs, the function returns TRUE.

Синтаксис

ISNONTEXT(Value)

Value арзише, ки санҷида мешавад.

Намуна

ISNONTEXT(D2) ҚАЛБАКӢ-ро бармегардонад.

ISNONTEXT(D9) ҲАҚҚОНӢ-ро бармегардонад.

ISNUMBER

ҲАҚҚОНӢ-ро бармегардонад агар арзиш рақам бошад.

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

Синтаксис

ISNUMBER(Value)

Value арзиши санҷидашаванда.

Намуна

ISNUMBER(C3) ҲАҚҚОНӢ-ро бармегардонад.

ISNUMBER(C2) ҚАЛБАКӢ-ро бармегардонад.

ISODD

Агар арзиш тоқ бошад ҲАҚҚОНӢ ва агар ҷуфт бошад ҚАЛБКӢро медиҳад.

Синтаксис

ISODD(value)

Valueарзиш.

If Value is not an integer any digits after the decimal point are ignored. The sign of Value is also ignored.

Намуна

Арзиши 642, ҚАЛБАКӢ мебошад.

Арзиши 642, ҚАЛБАКӢ мебошад.

Арзиши 642, ҚАЛБАКӢ мебошад.

Арзиши 642, ҚАЛБАКӢ мебошад.

ISODD_ADD

ҲАҚҚОНӢ-ро бармегардонад агар рақами ба 2 тақсимшуда адади бутунро барнагардонад.

Тасвири эзоҳ

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Синтаксис

ISODD_ADD(Number)

Number: рақами санҷидашаванда.

Намуна

=ISODD_ADD(5) натиҷа 1.

ISREF

Месанҷад, ки таркиби як ё якчанд чашмак ҳавола аст.

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

Синтаксис

ISREF(Value)

Value арзиши санҷидашаванда.

Намуна

ISREF(C5) ҷавоби ҲАҚҚОНӢ-ро бармегардонад

=ISREF("abcdef") returns always FALSE because a text can never be a reference.

Арзиши 642, ҲАҚҚОНӢ мебошад.

=ISREF(INDIRECT("A6")) returns TRUE, because INDIRECT is a function that returns a reference.

=ISREF(ADDRESS(1; 1; 2;"Sheet2")) returns FALSE, because ADDRESS is a function that returns a text, although it looks like a reference.

ISTEXT

ҲАҚҚОНӢ-ро бармегардонад агар таркиби чашмак матн бошад.

If an error occurs, the function returns FALSE.

Синтаксис

ISTEXT(Value)

Valueарзиши санҷидашаванда.

Намуна

ISTEXT(D9) ҲАҚҚОНӢ-ро бармегардонад.

ISTEXT(C3) ҚАЛБАКӢ-ро бармегардонад.

N

Returns the numeric value of the given parameter. Returns 0 if parameter is text or FALSE.

If an error occurs the function returns the error value.

Синтаксис

N(Value)

Value is the parameter to be converted into a number. N() returns the numeric value if it can. It returns the logical values TRUE and FALSE as 1 and 0 respectively. It returns text as 0.

Намуна

N(123) натиҷа 123

N(TRUE) натиҷа 1

N(FALSE) 0 бармегардонад

N("abc") 0 бармегардонад

=N(1/0) returns #DIV/0!

NA

Хатои #N/A-ро бармегардонад.

Синтаксис

NA()

Намуна

NA()таркиби чашмакро ба #N/A табдил медиҳад.

TYPE

Returns the type of value, where 1 = number, 2 = text, 4 = Boolean value, 8 = formula, 16 = error value, 64 = array.

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

Синтаксис

TYPE(Value)

Value is a specific value for which the data type is determined.

Намуна

TYPE(C2) натиҷа 2.

TYPE(D9) натиҷа 1.