Verktygsraden OLE-objekt

Verktygsraden OLE-objekt visas nÀr objekt Àr markerade, och innehÄller de viktigaste funktionerna för att formatera och placera objekt.

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

Textanpassning av

Places the object on a separate line in the document. The Text in the document appears above and below the object, but not on the sides of the object. Du kan ocksÄ Àndra instÀllningen under fliken Textanpassning.

Symbol

Textanpassning av

Textanpassning pÄ

Wraps text on all four sides of the border frame of the object. Den hÀr ikonen motsvarar alternativet Textanpassning sida under fliken Textanpassning.

Symbol

Textanpassning pÄ

Textgenomflöde

Places the object in front of the text. Du kan ocksÄ anvÀnda fliken Textanpassning för att uppnÄ samma effekt.

Symbol

Textgenomflöde

VĂ€nster

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Symbol

VĂ€nster (vid ram)

Centrera horisontellt

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Symbol

Vertikalt centrerad (vid ram)

Höger

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Symbol

Höger (vid ram)

Uppe

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Symbol

Överst (vid ram)

Placera vertikalt centrerat

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Symbol

Vertikalt centrerad (vid ram)

Underst

Justerar underkanterna pÄ markerade objekt vertikalt. Om bara ett objekt har markerats i Draw eller Impress justeras underkanterna pÄ objekten lÀngs med den undre sidmarginalen.

Symbol

Vid underkant (vid ram)

Inramning

NÀr du klickar pÄ ikonen Inramning öppnas verktygsraden Inramning dÀr du kan Àndra inramning för ett tabellomrÄde eller ett objekt.

Symbol

Inramning

Linjestil

NÀr du klickar pÄ den hÀr ikonen öppnas verktygsraden Linjestil dÀr du kan Àndra inramningens linjestil.

Symbol

Linjestil

RamlinjefÀrg

NÀr du klickar pÄ ikonen RamlinjefÀrg öppnas verktygsraden InramningsfÀrg dÀr du kan Àndra ett objekts inramningsfÀrg.

Symbol

RamlinjefÀrg

Objektegenskaper

Öppnar en dialogruta dĂ€r du kan Ă€ndra egenskaperna för det markerade objektet, till exempel storlek och namn.

Ikon

Objektegenskaper

LĂ€ngst fram

Flyttar det markerade objektet lÀngst upp i staplingsordningen, sÄ att det befinner sig framför de andra objekten.

Symbol

LĂ€ngst fram

LĂ€ngst bak

Flyttar det markerade objektet lÀngst ned i staplingsordningen, sÄ att det befinner sig bakom de andra objekten.

Symbol

LĂ€ngst bak

Byt förankring

Gör att du kan vÀxla mellan förankringsalternativ.

Symbol

Byt förankring