Förhandsgranskning

Förhandsgranskningslisten visas om det aktuella dokumentet visas i förhandsgranskningsläge.

Föregående sida

Moves back to the previous page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Symbol

Föregående sida

Nästa sida

Moves forward to the next page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Symbol

Nästa sida

Moves to the first page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Symbol

Moves to the last page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Symbol

Two Pages Preview

Displays two pages in the Print Preview window. Uneven numbers will always appear on the right side, even numbers on the left.

Symbol

Two Pages Preview

Definierar antalet sidor som visas på skärmen. Klicka på pilen bredvid ikonen för att öppna ett raster där man kan välja antalet sidor som ska visas som rader och kolumner i förhandsvisningen.

Symbol

Multiple Pages Preview

Förhandsgranskning av bok

Markera detta alternativ om du vill visa den första sidan på höger sida i förhandsgranskningen. Om du inte markerar alternativet visas första sidan på vänster sida i förhandsgranskningen.

ikonen förhandsgranskning av bok

Förhandsgranskning av bok

Zooma in

Zoomar in och ger en närbild av dokumentet.

Zooma ut

Zoomar ut och visar mer av dokumentet i en mindre storlek.

Zoom förhandsgranskning

Bestämmer zoomfaktor för förhandsgranskningen.

Helskärm

Visar eller döljer menyer och verktygsrader i Writer och Calc. Avsluta helskärmsläget genom att klicka på knappen Helskärm på/av.

Symbol

Helskärm på/av (i förhandsgranskning)