Verktygsraden Punktuppställningstecken

Numreringsobjektraden använder du för att ändra strukturen på numrerade stycken, till exempel ordningen på styckena och de olika styckenivåernas definition.

Numrering av

Stänger av numrering eller punktuppställning i det aktuella stycket eller de markerade styckena.

Symbol

Numrering av

Flyttar upp det markerade stycket en nivå i numrerings- eller punkthierarkin.

Symbol

Flyttar ned det markerade stycket en nivå i numrerings- eller punkthierarkin.

Symbol

En nivå uppåt med understycken!

Flyttar upp stycken med understycken en numreringsnivå. Den är bara synlig om markören är placerad i en numrerad lista eller punktlista.

Symbol

En nivå uppåt med understycken

En nivå nedåt med understycken!

Flyttar ned stycken med understycken en nivå. Den är bara synlig om markören är placerad i en numrerad lista eller punktlista.

Symbol

En nivå nedåt med understycken

Infoga post utan nummer

Infogar ett stycke utan numrering. Den löpande numreringen i dokumentet påverkas inte.

Symbol

Infoga post utan nummer

Uppåt

Positions the selected paragraph before the one above it.

Symbol

Uppåt

Nedåt

Positions the selected paragraph after the one below it.

Symbol

Nedåt

Flytta uppåt med undernivåer

Flyttar ett stycke med understycken till ovanför föregående stycke. Den är bara synlig om markören är placerad i en numrerad lista eller en punktlista.

Symbol

Flytta upp med understycken

Flytta nedåt med undernivåer

Flyttar ett stycke med alla understycken till efter följande stycke. Den är bara synlig om markören är placerad i en numrerad lista eller en punktlista.

Symbol

Flytta ned med understycken

Starta om numrering

Börjar om textnumreringen. Den är bara synlig om markören är placerad i en numrerad lista eller en punktlista.

Symbol

Starta numrering på nytt

Punktuppställningstecken

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Ikon

Punktuppställningstecken