Verktygsraden Egenskaper för ritobjekt

Verktygsraden Egenskaper för ritobjekt finns i Writer och Calc. Välj Visa – Verktygsrader – Egenskaper för ritobjekt. Kontrollerna blir tillgängliga när ett ritobjekt markeras. Olika ikoner visas beroende på om det är ett dokument eller ett kalkylblad.

Linje

Anger formateringsalternativ för den markerade linjen.

Ikon

Linje

Linjeslut

Öppnar verktygsraden Linjeslut. Använd de symboler som visas för att definiera stil på änden av den markerade linjen.

Symbol

Linjeslut

Linjestil

Select the line style that you want to use.

Symbol

Linjestil

Linjebredd

Select the width for the line. You can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.

Symbol

Linjebredd

Linjefärg

Select a color for the line.

Symbol

Linjefärg

Yta

Ange fyllningsegenskaper för det markerade ritobjektet.

Ikon

Yta

Ytstil/-fyllning

Markera den typ av fyllning som du vill tilldela det markerade ritobjektet.

Symbol

Ytstil/-fyllning

Rotera

Roterar det markerade objektet.

Symbol

Rotera

Byt förankring

Gör att du kan växla mellan förankringsalternativ.

Symbol

Byt förankring

Till förgrunden

Flyttar det markerade objektet framför texten.

Symbol

I förgrunden

Till bakgrunden

Flyttar det markerade objektet bakom text.

Symbol

I bakgrunden

Längst fram

Flyttar det markerade objektet längst upp i staplingsordningen, så att det befinner sig framför de andra objekten.

Symbol

Längst fram

Längst bak

Flyttar det markerade objektet längst ned i staplingsordningen, så att det befinner sig bakom de andra objekten.

Symbol

Längst bak

Justering

Ändrar justeringen av markerade objekt.

Symbol

Justering