Verktygsraden Formatering

Textobjektraden innehÄller i textinmatningslÀge flera funktioner för att formatera text.

Styles

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize Styles.

Symbol

Styles

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

Teckensnittsnamn

Gör att du kan markera ett teckensnittsnamn i listan eller ange ett direkt.

Du kan ange flera teckensnitt avgrÀnsade med semikolon. LibreOffice anvÀnder varje namngivet teckensnitt i tur och ordning om det föregÄende teckensnittet inte Àr tillgÀngligt.

Ikon

Teckensnittsnamn

Teckenstorlek

Gör att du kan vÀlja mellan olika teckenstorlekar frÄn listan eller ange en storlek manuellt.

Fet

Gör den markerade texten fet. Om markören befinner sig i ett ord blir hela ordet fetstilt. Om markeringen eller ordet redan Àr fetstilt tas formateringen bort.

Ikon

Fet

Kursiv

Gör den markerade texten kursiverad. Om markören befinner sig i ett ord blir hela ordet kursiverat. Om markeringen eller ordet redan har kursiv stil tas kursiveringen bort.

Ikon

Kursiv

Understrykning

LĂ€gger till eller tar bort understrykning i den markerade texten.

Ikon

Understruken

VĂ€nster

Justerar markerat stycke/markerade stycken mot vÀnster sidmarginal.

Ikon

VĂ€nsterjusterad

Centrerat

Centrerar markerat stycke/markerade stycken pÄ sidan.

Ikon

Höger

Justerar markerat stycke/markerade stycken mot höger sidmarginal.

Ikon

Högerjusterad

Marginaljustering

Justerar det/de markerade stycket/styckena mot vÀnster och höger sidmarginal. Du kan Àven ange justeringsalternativ för den sista raden i stycket genom att vÀlja Format - Stycke - Justering.

Ikon

Marginaljusterad

Numrering pÄ/av

LÀgger till eller tar bort numrering i markerade stycken. Du definierar numreringsformat genom att vÀlja Format - PunktuppstÀllningstecken. Om du vill visa raden PunktuppstÀllningstecken, vÀljer du Visa - Verktygsrader - PunktuppstÀllningstecken.

Symbol

Numrering pÄ/av

PunktuppstÀllning pÄ/av

Tilldelar de markerade styckena punktuppstÀllningstecken eller tar bort dem frÄn punktuppstÀllda stycken.

Symbol

PunktuppstÀllning pÄ/av

Minska indrag

Klicka pÄ ikonen Minska indrag om du vill minska vÀnsterindraget för det aktuella stycket eller cellinnehÄllet och stÀlla in det pÄ det tidigare standardtabblÀget.

Symbol

Minska indrag

Öka indrag

Klicka pĂ„ ikonen Öka indrag om du vill öka vĂ€nsterindraget för det aktuella stycket eller cellinnehĂ„llet och stĂ€lla in det pĂ„ nĂ€sta standardtabblĂ€ge.

Ikon

Öka indrag

TeckenfÀrg

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Symbol

TeckenfÀrg

Teckenbakgrund

AnvÀnder den aktuella markeringsfÀrgen som bakgrund för en textmarkering. Om du inte har markerat nÄgon text klickar du pÄ ikonen Teckenbakgrund gör den textmarkering du vill framhÀva och klickar sedan pÄ ikonen Teckenbakgrund igen. Om du vill Àndra markeringsfÀrgen klickar du pÄ pilen bredvid ikonen Teckenbakgrund och klickar sedan pÄ önskad fÀrg.

Symbol

Highlight Color

BakgrundsfÀrg

Klicka för att öppna en verktygsrad dÀr du kan vÀlja en bakgrundsfÀrg för ett stycke genom att klicka. FÀrgen anvÀnds som bakgrundsfÀrg i det aktuella stycket eller de markerade styckena.

Symbol

BakgrundsfÀrg

Andra ikoner pÄ objektlisten

Öka teckenstorlek

Ökar teckenstorleken i den markerade texten.

Minska teckenstorlek

Minskar teckenstorleken i den markerade texten.

Om CTL-stöd Àr aktivt visas ytterligare tvÄ ikoner.

VÀnster-till-höger

vÀnster till höger-ikon

Texten skrivs in frÄn vÀnster till höger.

Höger-till-vÀnster

höger till vÀnster-ikon

Text som Àr formaterad i ett sprÄk med komplex textlayout skrivs in frÄn höger till vÀnster.