Redigera

I den här menyn finns kommandon som du använder för att redigera innehållet i det aktuella dokumentet.

√Öngra

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Återställ

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Senaste kommando

Upprepar det senaste kommandot. Det här kommandot är tillgängligt i Writer och Calc.

Klipp ut

Tar bort markeringen och kopierar den till urklippet.

Kopiera

Kopierar markeringen till urklipp.

Klistra in

Infogar innehållet i Urklipp på markörens plats och ersätter eventuell markerad text eller markerade objekt.

Klistra in innehåll...

Infogar urklippets innehåll i den aktuella filen i ett format som du anger.

Markera allt

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Markeringsläge

Välj markeringsläge i undermenyn: normalt markeringsläge eller blockera markeringsläge.

Markera text

Du kan aktivera en markör för textmarkering i ett skrivskyddat dokument eller i hjälpen. Välj Redigera - Markera text eller öppna snabbmenyn i ett skrivskyddat dokument och välj Markera text. Markören för textmarkering blinkar inte.

Direct Cursor Mode

Tillåter användaren att klicka i början, i mitten eller i slutet av en textrad för att därefter börja skriva.

Filer

Toggle the visibility of the Find toolbar to search for text or navigate a document by element.

Sök och ersätt

Finds or replaces text or formats in the current document.

Hoppa till sida

√Ėppnar Navigator p√• sidnumrets rotationsruta, d√§r du kan ange sidnumret.

√Ąndringar

Listar tillgängliga kommandon som används för att spåra ändringar i en fil.

Hyperlänk

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

Fotnot eller slutnot

D'oh! You found a bug (text/swriter/01/02150000.xhp#footnote_endnote_text not found).

Förteckningspost

D'oh! You found a bug (text/swriter/01/02160000.xhp#index_entry_text not found).

Litteraturförteckningspost

Edits the selected bibliography entry.

Fält

D'oh! You found a bug (text/swriter/01/02140000.xhp#fields_text not found).

Länkar

Lets you edit the properties of each link in the current document, including the path to the source file. This command is not available if the current document does not contain links to other files.

Bildkarta

Här kan du koppla en URL till specifika områden, så kallade stödpunkter, på ett grafiskt objekt eller en grupp med grafiska objekt. En bildkarta är en grupp med en eller flera stödpunkter.

Objekt

Lets you edit a selected object in your file that you inserted with the Insert - Object command.

Databas

√Ąndrar datak√§llorna f√∂r det aktuella dokumentet. F√∂r att inneh√•llet i de f√§lt som finns i dokumentet ska visas r√§tt, m√•ste den nya databasen inneh√•lla f√§lt med identiska f√§ltnamn.

Redigera fil

Använd ikonen Redigera fil om du vill aktivera eller deaktivera redigeringsläget.