Lägga till numrering

Så här lägger du till numrering i en lista

  1. Markera stycket eller styckena där du vill lägga till numreringen.

  2. Klicka på ikonen Numrering på/av Ikon på verktygsraden Formatering.

  3. Om du vill ändra formatering och hierarki för en numrerad lista, klickar du i listan och öppnar sedan verktygsraden Punktuppställningstecken.

Symbolen Info

Om du vill ta bort en numrering, markerar du de numrerade styckena och klickar sedan på ikonen Numrering på/av på verktygsraden Formatering.


Så här formaterar du en numrerad lista

Om du vill ändra formateringen av en numrerad lista klickar du i listan och väljer sedan Format - Punktuppställningstecken.