Lägga till punktuppställning

Så här lägger du till punkter

  1. Markera stycket eller styckena där du vill lägga till en punktuppställning.

  2. På verktygsraden Formatera klickar du på ikonen Punktuppställning på/av Ikon.

Symbolen Info

Om du vill ta bort en punktuppställning, markerar du styckena med punkter och klickar sedan på ikonen Punktuppställning på/av på verktygsraden Formatering.


Så här formaterar du punkter

Om du vill ändra formateringen av en punktuppställd lista väljer du Format - Punktuppställningstecken.

Om du t.ex. vill ändra symbolen i punktuppställningen så klickar du på fliken Alternativ, klickar på bläddringsknappen (...) intill Tecken och markerar ett specialtecken. Du kan även klicka på fliken Bild och sedan klicka på en symbolformatmall under Urval .