Infoga, redigera och länka textramar

En textram är en behållare för text och grafik som du kan placera var som helst på sidan. Du kan även använda en ram för att tillämpa en kolumnlayout på texten.

Så här infogar du en textram

  1. Markera texten som du vill inkludera i ramen.

  2. Välj Infoga - Ram och klicka på OK.

Så här redigerar du en textram

Så här döljer du textramar vid utskrift

Alla Writer-textramar kan ställas in så att texten visas på skärmen men inte skrivs ut.

  1. Markera textramen (åtta handtag visas).

  2. Choose Format - Frame and Object - Properties - Options.

  3. Under Egenskaper avmarkerar du kryssrutan Skriv ut och klickar på OK.

Så här länkar du textramar

Du kan länka Writer-textramar så att innehållet automatiskt flödar från en ram till en annan.

  1. Klicka på kanten på en ram som du vill länka. Markeringshandtag visas på ramens kanter.

  2. Klicka på ikonen Länka Ikon på raden Ram.

  3. Klicka på ramen som du vill länka till.

Du kan bara länka ramar om:

När du markerar en länkad ram visas en linje som kopplar ihop de länkade ramarna.

Symbolen Info

Funktionen Automatisk storlek är endast tillgänglig för den sista ramen i en kedja av länkade ramar.