Ändra standardmallen

Standardmallen innehåller standardformateringsinformation för nya textdokument. Om du vill kan du skapa en ny mall och använda den som standardmall.

Så här skapar du en standardmall

  1. Skapa ett dokument med det innehåll och de formatmallar som du vill använda.

  2. Choose File - Templates - Save As Template.

  3. Ge dokumentmallen ett namn i rutan Ny dokumentmall.

  4. In the dialog that appears, double-click the "My Templates" folder, and then click Save. You will then be prompted for a name; write it and click OK.

  5. Välj Arkiv - Nytt - Mallar.

  6. Dubbelklicka på mappen "Mina mallar".

  7. Klicka på mallen som du skapat och klicka sedan på Ange som standard.

  8. Stäng dialogen.

Skapa dokumentmall

Dokumentmallar och formatmallar

Ändra standardmall