Lägga till eller ta bort en rad eller kolumn i en tabell med tangentbordet

Med tangentbordet kan du lägga till eller ta bort rader eller kolumner i tabeller, samt dela upp och sammanfoga tabellceller.

Ändra rader och kolumner med tangentbordet

Ändra storlek på rader och kolumner i en texttabell

Sammanfoga och dela upp celler