Skapa nya formatmallar av markering

Så här skapar du en ny formatmall av en manuellt formaterad markering

 1. Choose View - Styles.

 2. Klicka på ikonen för den formatmallskategori som du vill skapa.

 3. Klicka i dokumentet där du vill kopiera mallen från, t.ex. i ett stycke där du har använt manuell formatering.

 4. Klicka på pilen intill ikonen Ny formatmall av markering och välj Ny formatmall av markering i undermenyn

 5. Skriv ett namn i rutan Formatmallens namn .

 6. Klicka på OK.

Så här skapar du en ny formatmall genom att dra och släppa

 1. Choose View - Styles.

 2. Klicka på ikonen för den formatmallskategori som du vill skapa.

 3. Markera minst ett tecken eller objekt i mallen som du vill kopiera. Om det gäller sid- eller ramformatmallar markerar du minst ett tecken eller objekt på sidan eller i ramen.

 4. Drag the character or object to the Styles window and release.

  For paragraph and character styles, you can drag-and-drop onto the respective icon in the Styles window. You do not need to open that style category in advance.

Symbolen Info

You can also drag-and-drop a frame into the Styles window to create a new frame style: Click the frame, wait a moment with the mouse button pressed down, but without moving the mouse, then drag to the Styles window and drop the frame onto the Frame Styles icon.