Använda linjaler

Om du vill dölja eller visa linjaler väljer du Visa – Linjal. Om du vill visa den vertikala linjalen väljer du LibreOffice Writer – Vy och markerar kryssrutan Vertikal linjal under Linjal.

Justera sidmarginaler

Marginalerna på sidan representeras av de fyllda områdena vid slutet av linjalerna.

Ändra indrag

Indrag justeras med de tre trekanterna på den horisontella linjalen.

  1. Om du vill ändra vänster eller höger styckeindrag, markerar du de stycken vars indrag du vill ändra och drar den nedre trekanten (vänster resp. höger) till den nya platsen.

  2. Om du vill ändra indraget för den första raden i ett markerat stycke drar du den övre trekanten till vänster på den horisontella linjalen till en ny plats.

Du kan också dubbelklicka var som helst på den horisontella linjalen och justera indragen i dialogrutan Stycke.