Infoga korshänvisningar

Med korshänvisningar kan du hoppa till specifika textavsnitt och objekt i ett enskilt dokument. En korshänvisning består av ett mål och en hänvisning som infogas som fält i dokumentet.

Objekt med bildtexter och bokmärken kan användas som mål.

Korshänvisa till text

Innan du kan infoga en korshänvisning måste du först ange målen i texten.

Så här infogar du ett mål

 1. Markera texten som du vill använda som mål för korshänvisningen.

 2. Välj Infoga - Korshänvisning.

 3. Välj "Sätt referens" i listan Fälttyp.

 4. Skriv målets namn i rutan Namn. Den markerade texten visas i rutan Värde.

 5. Klicka på Infoga. Målets namn läggs till i listan Urval .

Låt dialogrutan vara öppen och fortsätt till nästa område.

Så här skapar du en korsreferens till ett mål

 1. Placera markören i där du vill infoga en korsreferens.

 2. Om du dialogrutan inte är öppen kan du öppnar du den genom att välja Infoga > Korsreferens .

 3. I listan Fälttyp markerar du "Infoga referens".

 4. I listan Urval markerar du målet som du vill korshänvisa till.

 5. Välj format för korsreferensen i listan Infoga referens till. formatet specificerar vilken typ av information som visas i korsreferensen. "Referens" infogar t.ex. måltexten, och "Sida" infogar numret på den sida där målet finns. För fotnoter infogas fotnotsnumret.

 6. Klicka på Infoga.

 7. Klicka på Stäng när du är färdig

Korshänvisa till ett objekt

Du kan korshänvisa de flesta objekt i dokumentet, t.ex. grafik, ritobjekt, OLE-objekt och tabeller. Om du vill lägga till en bildtext i ett objekt markerar du objektet och väljer Infoga - Bildtext.

 1. Klicka i dokumentet där du vill infoga korshänvisningen.

 2. Välj Infoga - Korshänvisning.

 3. Markera bildtextkategorin för objektet i listan Kategori.

 4. I listan Urval markerar du bildtextnumret för objektet som du vill korshänvisa till.

 5. Välj format för korsreferensen i listan Infoga referens till. Formatet specificerar vilken typ av information som visas i korsreferensen. "Referens" infogar till exempel objektets bildtextkategori och bildtext.

 6. Klicka på Infoga.

 7. Klicka på Stäng när du är färdig

Uppdatera korshänvisningar

För manuell uppdatering av ett dokuments korsreferenser går du till menyn Verktyg - Uppdatera - Fält eller trycker F9.

Symbolen Tips

Choose View - Field Names to switch between viewing the reference names and the reference contents.


Ändra korsreferenser

Infoga hyperlänkar med Navigator

Infoga hyperlänk