Skriva ut flera sidor på ett ark

På fliken Sidlayout i dialogrutan Arkiv – Skriv ut kan du välja att skriva ut flera sidor på ett ark.

  1. Välj Arkiv – Skriv ut och klicka på fliken Sidlayout.

  2. Gör något av följande:

  1. Om du vill skriva ut två sidor sida vid sida på samma ark väljer du "2" i rutan Sidor per ark.

  2. Om du vill skriva ut flera sidor på samma ark väljer du antalet sidor per ark. Du kan också ange sidornas ordning. Den lilla förhandsgranskningen visar hur sidorna är placerade.

  1. Klicka på Skriv ut.