Skapa och använda sidformatmallar

I LibreOffice används sidformatmallar för att ange sidans layout, inklusive sidorientatering, bakgrund, marginaler, sidhuvud, sidfot och textkolumner. Om du vill ändra layout för en enskild sida i ett dokument måste du skapa och använda en användardefinierad sidformatmall för sidan.

Ändra sidorienteringen

Ändra sidbakgrund

Så här definierar du en ny sidformatmall

 1. Choose View - Styles.

 2. Klicka på ikonen Sidformatmallar.

 3. I listan över sidformatmallar högerklickar du på ett objekt och väljer Ny.

 4. Under fliken Administrera skriver du ett namn i rutan Namn.

 5. Gör något av följande:

 1. Ange layoutalternativ för sidformatmallen genom att använda flikarna i dialogrutan och klicka sedan på OK.

Så här använder du en sidformatmall

 1. Klicka på sidan som du vill använda sidformatmallen för.

 2. Choose View - Styles, and then click the Page Style icon.

 3. Dubbelklicka på ett namn i listan.

Så här använder du en sidformatmall för en ny sida

 1. Klicka i dokumentet där du vill att en ny sida ska börja.

 2. Välj Infoga - Manuell brytning .

 3. Markera Sidbrytning.

 4. I rutan Mall markerar du den sidformatmall som du vill använda för sidan som följer efter den manuella brytningen.

 5. Klicka på OK.

Sidnummer

Om sidhuvuden och sidfötter

Sidformatmall från markering

Infoga kapitelnamn och kapitelnummer i ett sidhuvud eller en sidfot

Formatera sidhuvuden och sidfötter

Ändra standardmallen