Sidnummer

I Writer Àr sidnumret ett fÀlt som du kan infoga i texten.

SÄ hÀr infogar du sidnummer

VÀlj Infoga - FÀlt - Sidnummer om du vill infoga ett sidnummer vid den aktuella markörpositionen.

Symbolen Tips

Om du vill att texten "Sidnummer" ska visas i stÀllet för numret, vÀljer du Visa - FÀltnamn.


NÀr du lÀgger till eller tar bort text Àndras dock fÀltens position. Det Àr dÀrför bÀst att infoga sidnummerfÀlt i sidhuvudet eller sidfoten som har samma position och upprepas pÄ varje sida.

Choose Insert - Header and Footer - Header - (name of page style) or Insert - Header and Footer - Footer - (name of page style) to add a header or footer to all pages with the current page style.

SÄ hÀr gör du för att börja med ett angivet sidnummer

Nu vill du kanske ha mer kontroll över sidnumren. Du skriver ett textdokument som ska starta med sidnummer 12.

 1. Klicka i det första stycket i dokumentet.

 2. VÀlj Format - Stycke - Textflöde.

 3. Aktivera Infoga i omrÄdet Brytningar. Aktivera Med sidformatmall sÄ att du kan ange det nya sidnumret. Klicka pÄ OK.

Symbolen Info

Det nya sidnumret Àr ett attribut för det första stycket pÄ sidan.


SÄ hÀr formaterar du sidnummerformatmallen

Du vill ha löpande romerska sidnummer, i, ii, iii, iv osv.

 1. Dubbelklicka direkt framför sidnummerfÀltet. Dialogrutan Redigera fÀltkommando visas.

 2. Markera ett talformat och klicka pÄ OK.

AnvÀnda olika sidnummerformatmallar

Du behöver numrera nÄgra sidor med den romerska sidnummerformatet, följt av de ÄterstÄende sidorna i ett annat format.

I Writer behöver du olika sidformatmallar. Den första sidformatmallen har en sidfot med sidnummerfÀltet formaterat för romerska siffror. Den följande sidformatmallen har en sidfot med sidnummerfÀltet formaterat efter ett annat sidnummerformat.

BÄda sidformatmallarna mÄste avgrÀnsas av en sidbrytning. I Writer kan du infoga automatiska och manuella sidbrytningar.

Vilket som passar bÀst beror pÄ dokumentet: att anvÀnda en manuellt infogad sidbrytning mellan sidformatmallar, eller en automatisk Àndring. Om du bara behöver en rubriksida med en annan formatmall Àn de andra sidorna, kan du anvÀnda den automatiska metoden.

SÄ hÀr anvÀnder du en annan formatmall pÄ första sidan

 1. Klicka pÄ den första sidan i dokumentet.

 2. Choose View - Styles.

 3. In the Styles window, click the Page Styles icon.

 4. Dubbelklicka pÄ formatmallen "Första sidan".

Nu har rubriksidan formatmallen "Första sidan" och de kommande sidorna har automatiskt formatmallen "Standard".

You can now for example insert a footer for the "Default" page style only, or insert footers in both page styles, but with differently formatted page number fields.

SÄ hÀr Àndrar du sidformatmallen manuellt

 1. Klicka i början av det första stycket pÄ sidan dÀr du vill anvÀnda en annan sidformatmall.

 2. VĂ€lj Infoga - Manuell brytning . Dialogrutan Infoga brytning visas.

 3. Markera en sidformatmall i listrutan Formatmall. Du kan Àven ange ett nytt sidnummer. Klicka pÄ OK.

Den markerade sidformatmallen anvÀnds frÄn det aktuella stycket till nÀsta sidbrytning med formatmall. Du kan behöva skapa den nya sidformatmallen först.

Infoga sidnummer i sidfot

Om sidhuvuden och sidfötter

AnvÀnd olika sidformatmallar pÄ udda och jÀmna sidor

Sidformatmall frÄn markering

Infoga kapitelnamn och kapitelnummer i ett sidhuvud eller en sidfot

Formatera sidhuvuden och sidfötter