Ändra numreringen i en numrerad lista

Du kan ta bort numreringen från ett stycke i en numrerad lista eller ändra numret som den startar med.

Symbolen Tips

If you want numbered headings, use the Tools - Chapter Numbering menu command to assign a numbering to a paragraph style. Do not use the Numbering icon on the Formatting toolbar.


Så här tar du bort numret från ett stycke i en numrerad lista

  1. Klicka framför det första tecknet i stycket som du vill ta bort numreringen från.

  2. Gör något av följande:

Så här ändrar du numret som en numrerad lista börjar med

  1. Klicka var som helst i den numrerade listan.

  2. Välj Format - Punktuppställningstecken och klicka sedan på fliken Alternativ.

  3. Enter the number you want the list to start with in the Start at box.

  4. Klicka på OK.

Numrering och numreringsformatmall

Lägga till punktuppställning

Lägga till numrering

Stänga av punktuppställningstecken för enskilda stycken

Använda bildtexter

Definiera nummersekvenser

Wiki page about numbering paragraphs by styles